Районна газета

Регуляторна діяльність

Інформація оновлена 20.10.2020

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ! НА ЩО ТРЕБА ЗВЕРНУТИ УВАГУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОВЕДЕННЯМ ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) НА  2021 РІК

 

Підготовка проектів регуляторних актів

 

Реєстр діючих регуляторних актів Кролевецької районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування Кролевецького району станом на 01.01.2019 року

Реєстр регуляторних актів Кролевецької районної державної адміністрації

Планування діяльності з підготовки регуляторних актів

 

Звіт про підсумки роботи по здійсненню регуляторної діяльності у Кролевецькому районі за 2019 рік

Звіт про підсумки роботи по здійсненню регуляторної діяльності у Кролевецькому районі за 2018 рік

Звіт про підсумки роботи по здійсненню регуляторної діяльності у Кролевецькому районі станом на 01.05.2018 року

Звіт про підсумки роботи по здійсненню регуляторної діяльності у Кролевецькому районі за 2017 рік

Звіт про підсумки роботи по здійсненню регуляторної діяльності у Кролевецькому районі за 2016 рік

 

Відстеження результативності регуляторних актів

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 17.09.2014 № 404-ОД «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації, Регламенту Центру надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації» (розміщено 27.06.2019 року)

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Кролевецького району» (розміщено 29.03.2019 року)

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 17.09.2014 № 404-ОД «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації, Регламенту Центру надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації» (розміщено 28 грудня 2016 року)

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 28.03.2014 № 117-ОД «Про затвердження Умов  конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Кролевецького району» (розміщено 27 червня 2016 року)

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 27.10.2014 №471-ОД«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації» (розміщено 01 жовтня 2015 року)

Звіт про базове відстеження результативності  розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 17.09.2014 №404-ОД «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Кролевецької районної державної адміністрації, Регламенту Центру надання адміністративних послуг Кролевецької  районної державної адміністрації» (розміщено 01 жовтня 2015 року)

Звіт про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про затвердження Умовконкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Кролевецького району» (розміщено 28 березня 2014 року)

 

Нормативно правові акти з підготовки регуляторних актів

Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта"

 

Про надання роз′яснень та рекомендацій

На виконання вимог статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, які офіційно оприлюднюються відповідним органом до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів.

Дані рішення відповідають вимогам статті 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та потребують здійснення процедур, передбачених статтею 34 цього Закону.

15 березня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308».

У зв’язку із вищезазначеним підготовка аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік має відбуватися з урахуванням змін, передбачених зазначеною постановою.

З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надсилаємо до відома та використання в роботі рекомендації щодо проведення АРВ та М-тесту для проектів рішень органів місцевого самоврядування з питань встановлення місцевих податків і зборів, що додаються.

Разом з цим доводимо до відома про створені Платформою ефективного регулювання PRO спільно з Державною регуляторною службою України та Мінекономрозвитку нові регуляторні он-лайн інструменти, які дозволять просто та ефективно проводити аналіз регуляторного впливу (АРВ) та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання (М-тест). Скористатись сервісом може кожен бажаючий зайшовши на портал www.regulation.gov.ua

Крім того повідомляємо, що Державною регуляторною службою України підготовлено роз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час застосування оновленої Методики проведення аналізу регуляторного впливу та роз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час проведення Тесту малого підприємництва (М-Тесту) з якими можна ознайомитись на офіційному сайті Державної регуляторної служби України у розділі «Регуляторна політика» - «Методичне забезпечення».

Рекомендації

щодо проведення АРВ та М-тесту для проектів рішень органів місцевого

самоврядування з питань встановлення місцевих податків і зборів

 1. Під час проведення аналізу регуляторного впливу до проекту рішення щодо встановлення місцевих податків і зборів розробник у розділі І АРВ «Визначення проблеми» згідно з вимогами Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151, (далі – Методика) розробник повинен:
 • зазначити, які ставки податку (збору) діють на відповідній території на сьогоднішній день;
 • описати ситуацію, що склалася на відповідній території зі сплатою відповідного податку (збору), негативні наслідки (за наявності;
 • проаналізувати причини, чому розмір цих ставок потребує збільшення;
 • обґрунтувати необхідність такого збільшення саме у розмірі, передбаченому проектом регуляторного акту.
 1. Відповідно до пункту 5 Методики при визначенні та оцінці прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи.

При встановленні ставок місцевих податків і зборів доцільно розглядати такі альтернативи:

 • прийняття проекту регуляторного акту у запропонованому розробником вигляді;
 • не встановлювати ставки місцевих податків і зборів. При цьому відповідно до статті 12 Податкового кодексу на відповідній території застосовуватимуться мінімальні ставки податків та зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді;
 • встановити ставки місцевих податків і зборів у іншому, відмінному від запропонованого проектом регуляторного акту, розмірі.
 1. У розділі V АРВ «Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми» розробник повинен навести обґрунтування запропонованим розмірам ставок місцевих податків і зборів.
 1. Під час визначення показників результативності дії регуляторного акта у Розділі VIII АРВ розробник повинен зазначити такі обов’язкові показники результативності:
 • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Крім того, відповідно до вимог Методики необхідно визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають відстеженню результативності.

Так, доцільно розглядати такі показники результативності:

 • розмір сплачених до місцевого бюджету податків (зборів);
 • кількість суб’єктів малого підприємництва, щодо яких було застосовано пом’якшуючі заходи при сплаті відповідного податку (збору);
 • розмір  коштів,  заощаджених  суб’єктами  малого  підприємництва  в результаті застосування пом’якшуючих заходів; тощо.

5. Дані, необхідні для проведення АРВ та М-тесту для проектів рішень місцевих рад з питань встановлення місцевих податків і зборів

Питання до підприємців (бізнес-асоціацій):

 • Скільки  часу  потрібно  для  ознайомлення  із  новими  розмірами  ставок

_________ податку (збору)?

 • Скільки часу потрібно для внесення відповідних змін до процедур обліку та звітності?

Питання до представників місцевого Офісу ДФС:

 • Скільки у м./с/с-ще/ОТГ ______ платників __________ податку (збору) за даними 2016 року?
 • З них скільки великих суб’єктів господарювання, середніх, мікро- та малих підприємств?
 • Скільки  було  сплачено  цими  категоріями  суб’єктів  господарювання

________ податку (збору) у 2016 році?

Крім того, для проведення М-тесту знадобляться такі дані:

 • Розмір мінімальної заробітної плати або середньої заробітної плати по м./с/с-ще/ОТГ ________.
 • Вартість 1 години робочого часу, виходячи з мінімальної заробітної плати або середньої заробітної плати по м./с/с-ще/ОТГ ________

6. Приклад заповнення розділу 1 Тесту малого підприємництва (М-тесту) «Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва».

Консультації щодо оцінки впливу зміни ставки ________ податку (збору) з_____ до _____ на суб’єктів малого підприємництва проведено _____________ обласною/районною  адміністрацією  у  період  з  “____”_____  20__  р.  по “____”_____ 20__ р.

 

Порядковий

Вид

консультації

(публічні

Кількість

Основні   результати

номер, дата

консультації   прямі   (круглі   столи,

учасників

консультацій (опис)

 

наради,    робочі    зустрічі    тощо),

консультацій,

 

 

інтернет-консультації прямі (інтернет-

осіб

 

 

форуми,   соціальні   мережі   тощо),

 

 

 

запити  (до  підприємців,  експертів,

 

 

 

науковців тощо)

 

 

 

ХХ.ХХ.ХХХХ

Робоча

нарада    з

представниками

Х

Обговорено розміри

 

Асоціації малого бізнесу м. ________

 

ставок ___________

 

 

 

 

 

податку (збору) на

 

(список  учасників  додається  –  окремо

 

2018 рік. Прийнято

 

назва та контакти)

 

 

рішення щодо

 

 

 

 

 

застосування

 

 

 

 

 

пом’якшуючих

 

 

 

 

 

коефіцієнтів для

 

 

 

 

 

підприємців першої та

 

 

 

 

 

другої групи

 

 

 

 

 

оподаткування

ХХ.ХХ.ХХХХ

Консультації  з  представниками  малого

Х

Розміри ставок податку

 

бізнесу м. ________

 

 

(збору) з урахуванням

 

 

 

 

 

пропозиції щодо

 

(список  учасників  додається  –  окремо

 

застосування

 

назва та контакти)

 

 

пом’якшуючих

 

 

 

 

 

коефіцієнтів до ставок

 

 

 

 

 

__________ податку

 

 

 

 

 

(збору) сприймаються

 

 

 

 

 

позитивно

Учасники консультацій: місцеві підприємці (в залежності від виду податку (збору), представники бізнес-асоціацій.

7. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання щодо встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів.

Розрахунок доцільно проводити за даними по сплаті відповідного податку (збору) у 2016 році.

З метою встановлення середнього розміру витрат суб’єкта на сплату відповідного податку можна використовувати різні методи, а саме:

- аналіз даних щодо сплати податку (збору), отримані від ДФС;

- опитування суб’єктів малого підприємництва, проте такий спосіб є найбільш суб’єктивним;

- виведення середніх витрат шляхом застосування наступної формули:

Σ сплачених у 2016 році суб’єктами малого підприємництва / кількість суб’єктів малого підприємництва-платників податку у 2016 році. При цьому рекомендується розрізняти суб’єктів малого підприємництва за розміром або групою платників податку.

Приклад заповнення таблиць, передбачених Додатком 4.

Поряд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У перший рік

Періодичні

Витрати за

 

ковий

 

 

Найменування оцінки

 

 

(стартовий

(за наступний

п’ять років

 

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рік) (1)

рік) (2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі витрати

 

 

 

1

Придбання

 

необхідного

 

обладнання

--

--

--

 

(пристроїв, машин, механізмів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедури  повірки  та/або  постановки  на

 

 

 

 

2

відповідний

облік

у

визначеному  органі

--

--

--

 

державної

 

 

влади

чи

 

місцевого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Процедури

 

експлуатації

 

обладнання

--

--

--

 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

 

 

 

 

 

4

Процедури

 

обслуговування

 

обладнання

--

--

--

 

(технічне обслуговування)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші процедури:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення ставки ________ податку (збору)

 

 

 

 

 

з___ до ___%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(вказавши:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   суму,

на

яку

збільшиться/зменшиться

ХХ

 

 

 

5

середній

 

розмір

витрат

у

зв’язку

з

--

--

 

 

 

 

 

підвищенням ставки (сума різниці) або

 

 

 

 

 

 

-   розмір   ставки   податку   (збору),   що

 

 

 

 

 

передбачається  встановити

у

грошовому

 

 

 

 

 

вимірі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Разом, грн.

 

 

 

 

 

 

 

= рядок 5

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість

 

суб’єктів

господарювання,

що

 

 

 

 

7

повинні

виконати

вимоги

регулювання,

ХХ

--

--

 

 

одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Сумарно, гривень

 

 

 

 

 

= рядок 6 х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рядок 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Процедури отримання первинної інформації

 

 

 

 

про вимоги регулювання (витрати

 

 

 

 

часу*середня зарплата за годину)

 

 

 

9

Ознайомлення суб'єктів господарювання із

ХХ

--

--

 

новими ставками податку (збору)

 

 

 

 

Витрати часу визначаються під час

 

 

 

 

проведення консультацій

 

 

 

 

Процедури організації виконання вимог

 

 

 

 

регулювання (витрати часу*середня зарплата

 

 

 

 

за годину)

 

 

 

10

Внесення змін до внутрішніх процедур обліку

ХХ

--

--

 

та звітності

 

 

 

 

Витрати часу визначаються під час

 

 

 

 

проведення консультацій

 

 

 

 

11

Процедури офіційного звітування

--

--

--

 

12

Процедури   щодо   забезпечення   процесу

--

--

--

 

перевірок

 

 

 

 

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

--

--

--

 

14

Разом, грн.

= рядок 9 +

--

--

 

рядок10

 

 

 

 

 

 

 

Кількість  суб’єктів  малого  підприємництва,

 

 

 

 

15

що  повинні  виконати  вимоги  регулювання,

ХХ

--

--

 

 

одиниць

 

 

 

 

16

Сумарно, гривень

= рядок14 х

--

--

 

рядок15

 

 

 

 

 

 

17

Всього, гривень

= рядок 8 +

--

--

 

рядок 16

 

 

 

 

 

 

Оскільки відповідно до статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки та збори встановлюються лише на один бюджетний рік, витрати суб’єктів малого підприємництва розраховуються лише на перший рік дії регулювання без врахування витрат за наступні роки та з горизонтом за 5 років.

8. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

9. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Зважаючи, що податкове навантаження пропорційно збільшується зі зменшенням розміру суб’єкта господарювання, ДРС рекомендує під час встановлення ставок місцевих податків та зборів розглядати можливість запровадження компенсаторних або пом’якшуючих механізмів для суб’єктів малого підприємництва.

При цьому, самостійно визначає необхідність розробки пом’якшувальних заходів та коло суб’єктів малого підприємництва, для якого його вони можуть застосовуватись (наприклад: суб’єкти малого підприємництва І та ІІ групи оподаткування).

У якості можливого компенсаторного заходу для суб'єктів малого підприємництва можна розглянути:

1)    Пом’якшуючі коефіцієнти для окремих категорій суб’єктів малого підприємництва.

2)    Нижчі ставки податку (збору) для окремих категорій суб’єктів малого підприємництва.