Районна газета

Цінова політика

Інформація оновлена 22.05.2018 року

Про стан споживчого ринку району та цінова ситуація

Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного дефіциту.

В районі представлена достатньо розгалужена мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства.

За минулий рік відкрито та відновлено роботу 14 підприємств торгівлі, 2 закладів ресторанного господарства, 2 закладів по наданню побутових послуг. Відкриття магазинів здійснюється за рахунок зміни власника, перепрофілювання або відновлення роботи закладу. 

Мережа закладів торгівлі

Станом на 01.01.

2014

2015

2016

2017

2018

Роздрібна торгівля

271

277

284

257

243

магазини

268

274

281

254

239

продовольчі

55

58

63

64

49

непродовольчі

117

120

122

106

102

змішані

96

96

96

84

88

кіоски, палатки

3

3

3

3

4

Ресторанне господарство

43

44

45

43

33

кафе

17

18

19

18

17

бари

-

-

-

-

-

закусочні

26

26

26

25

16

Заклади побутового обслуговування

94

96

97

94

85

Станом на 01.01.18 діє 243 підприємства роздрібної торгівлі, у тому числі 11 закладів (4,5%) ـ об’єкти споживчої кооперації. Із загальної кількості в сільській місцевості розташовано 80 закладів торгівлі (33%). За спеціалізацією: 49 - магазинів продовольчих товарів, 102 - непродовольчих товарів, 88 - змішаних товарів.

Із загальної кількості магазинів, 57% - здійснюють торгівлю універсальним асортиментом товарів та 43% - спеціалізовані на окремих групах товарів. Спеціалізовані, як правило, магазини непродовольчих товарів.

Кількість підприємств торгівлі у звітному періоді зменшилась на чотирнадцять одиниць у порівнянні з 2016 роком.

Товарна структура роздрібного товарообороту представлена  продовольчими та непродовольчими товарами. Структуру продовольчих товарів складають м'ясо і птиця, риба, ковбасні, кондитерські вироби, бакалійні вироби, хліб та хлібобулочна продукція, цукор, молоко і молочна продукція.

У структурі непродовольчих товарів найбільша питома вага товарів  культурно-побутового і господарського призначення (меблі, одяг і білизна, трикотаж, взуття, тканини, будівельні матеріали). За останні роки дещо збільшився відсоток продажі непродовольчих товарів.

Фактична забезпеченість населення району торговельною площею у магазинах на 1 тис. осіб становить 448 м. кв., забезпеченість до нормативного показника складає 122,8 %.

Забезпеченість сільського населення підприємствами торгівлі в населених пунктах, де проживає до 100 осіб становить 4% (з 48 населених пунктів – у 2, від 100 до 300 осіб – 55,5 % (з 9 населених пунктів – у 5), від 300 до 500 осіб – 100% (з 5 населених пунктів – у 5), від 500 до 1000 осіб – 100% (з 10 населених пунктів – у 10), понад 1000 осіб - 100% (в одному населеному пункті).

В населених пунктах, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, здійснюється виїзна торгівля один-три рази на тиждень.

Позитивним моментом є забезпеченість усіх великих сіл торгівельними закладами, що свідчить про достатній розвиток торгівельного обслуговування у сільській місцевості.

У системі Кролевецької райспоживспілки враховується 41 роздрібне торгівельне підприємство та 9 підприємств ресторанного господарства. Серед підприємств торгівлі: діючих - 13, зданих в оренду - 27. Із підприємств ресторанного господарства: діючих – 4, зданих в оренду – 3.

Відкриття нових підприємств або відновлення їх роботи позитивно впливає на зростання обороту роздрібної торгівлі, який за 9 місяців 2017 року досягнув рівня 112 млн. грн., (другий показник серед районів області).

№ з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017

рік, очікуване

1.

Обсяг роздрібного товарообороту

тис.грн.

118746

134727

159351

181660

2.

Темп зростання

%

46,6

13,5

18,3

14,0

3.

Чисельність населення на кінець року

тис.осіб

38,9

38,4

38,0

37,7

4.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

гривень

3053

3509

4172

4819

 Основними факторами, які перешкоджають розвитку споживчого ринку, є:

- достатньо низька покупна спроможність населення;

- відсутність в достатній кількості фінансових ресурсів у підприємців для відкриття нових закладів споживчого ринку.

З метою подолання негативних тенденцій на споживчому ринку та посилення його ролі у формуванні соціально-орієнтованої економіки необхідно здійснити ряд заходів, направлених на:

формування ефективного конкурентного ринкового середовища у роздрібній торгівлі,

насичення його вітчизняними конкурентоспроможними товарами, підвищення ефективності системи захисту прав споживачів,

розробку ефективної антиінфляційної політики,

підвищення рівня доходів населення.

Послуги ресторанного господарства надають населенню 33 заклади на 1613 місць. Із загальної кількості, 8 закладів розташовані в сільській місцевості (24%).

Формування мережі здійснюється шляхом створення невеликих за місткістю кафе та закусочних.

Забезпеченість населення міста місцями у загальнодоступних закладах ресторанного господарства до нормативного показника складає 231%.

Забезпеченість сільського населення закладами ресторанного господарства, де проживає до 100 осіб – в одному населеному пункті  з 48 (2,1%), від 100 до 300 осіб – не забезпечено, від 300 до 500 осіб не забезпечено, від 500 до 1000 осіб з 10 населених пунктів – в 5 (50%), понад 1000 осіб - 100% в Алтинівці.

Основною формою власності у сфері торгівлі та ресторанного господарства, як і в попередні роки, залишається приватна.

Поряд з мережею підприємців-фізичних осіб, яким підпорядковано 224 об’єкта торгівлі (92%) та 29 закладів ресторанного господарства (88 %), функціонують підприємства юридичних осіб.

Кількість закладів ресторанного господарства у звітному періоді зменшилась на десять одиниць у порівнянні з 2016 роком.

Торгівля на ринках залишається для населення важливим джерелом  придбання цілого ряду найнеобхідніших товарів. Площа ринку складає 1,9 га, торгова площа – 1,7 га, на якій розташовано 920 торгових місць для торгівлі промисловими, продовольчими товарами та сільгосппродукцією. На території ринку розміщено 3 павільйони, з них молочний - на 59 торгових місць, м’ясний – на 69 місць, рибний – на 21 місце, працює кафе на 25 місць, магазин та два заклади по наданню побутових послуг. На ринку постійно триває робота по створенню належних умов торгівлі, розширенню послуг.

На території району на початок 2018 року враховувалось 85 закладів побутового обслуговування населення. За формою власності: державні – 3 (3%) заклади, юридичні особи – 4 (5%) заклади, приватні 78 (92%) закладів. За місцем розташування: в місті працює 79 закладів (93%), в сільській місцевості – 6 (7%) закладів. Із загальної кількості закладів підприємства розподіляються: пошив та ремонт взуття – 8 закладів, виготовлення та ремонт швейних виробів – 11 закладів, ремонт телерадіоапаратури – 5 закладів, ремонт складної побутової техніки – 3 заклади, виготовлення та ремонт ювелірних виробів, ремонт годинників, послуги з прання білизни, послуги з виконання фоторобот по одному закладу кожного виду, послуги перукарень та салонів краси – 26 закладів, послуги пов’язані за тілом людини – 2 заклади, ритуальні послуги – 3 заклади, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 6 закладів, виготовлення та ремонт меблів – 2 заклади, виробництва теслярських та столярних виробів – 7 закладів, інші види послуг -8 закладів.

Забезпеченість міського населення району побутовими послугами у розрахунку на одну  тисячу населення до нормативних показників складає 25%, сільського – 1,4%. Найнижчий показник по послугам лазень, найвищий – послуги перукарень.

В сільській місцевості приватними підприємцями надаються послуги:

- виготовлення та ремонт металовиробів -1 (с. Дубовичі);

- послуги з прання, оброблення білизни – 1 (с. Алтинівка);

- виготовлення та ремонт меблів – 1 (с. Безкровне);

- виробництво столярних виробів - 7 (с. Мутин, с. Дубовичі, с. Гречкине).

У с. Алтинівка працює відділення по наданню соціально-побутових послуг, за звітний рік надано 1670 послуг, з них 213 - платних на суму 5,0 тис. грн.

Кількість закладів побутового обслуговування у звітному періоді зменшилась на дев’ять одиниць у порівнянні з 2016 роком.

Більшість закладів побутового обслуговування зосереджені в місті, сільські території недостатньо охоплені стаціонарними закладами побутового обслуговування, що пов’язано з низькою щільністю населення, виїзне побутове обслуговування майже не здійснюється.

За підсумками 2017 року в цілому по країні споживча інфляція збільшилась на шість пунктів від планової (8%) та склала 13,7%.

Що спричинило зростання інфляції?

-  суттєве подорожчання овочів та фруктів через несприятливі погодні умови у першій половині року;

- низька пропозиція молока, м’яса та яєць внаслідок розширення їх експорту і тривалого скорочення поголів’я худоби;

- збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, через підвищення мінімальної зарплати та високий попит на робочу силу як в середині країни, так і в сусідніх;

- швидке відновлення споживчого попиту внаслідок підвищення заробітних плат та пенсій;

- підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги;

- негативно впливає на ціни й падіння гривні.

Сьогодні середньостатистична українська родина витрачає від 50 до 55% доходу на продукти харчування. Малозабезпечені сім’ї «проїдають» 80% місячного заробітку. Європейцям вистачає на харчування 12-18% прибутку.

Вартість бензину та дизпального в Україні залишається стабільно високою. За даними статистики по Сумській області паливо у грудні подорожчало на 21% до грудня 2016 року. Оскільки транспортні витрати збільшились, це потягнуло за собою подорожчання продуктів щоденного попиту.

Лише на хліб в середньому по області ціна у грудні зросла на 24% до рівня грудня 2016 року, молоко – на 23 %, яйця – на 28%, м'ясо – на 28%.

З 1 липня уряд відпустив ціни у вільне плавання. Так роблять у всьому світі. Відділ економічного розвитку і торгівлі лише проводить моніторинг цін на основні продукти харчування.

У районі загальна цінова ситуація на основні продовольчі товари та послуги залежить від загальноекономічних тенденцій, які мають місце на споживчому ринку України. За минулий рік в торговій мережі подорожчали майже всі продукти харчування, а саме м'ясо свинини - на 59% (з 85 грн/кг до 135 ), м'ясо птиці – на 33% ( з 48,90 грн/кг до 64,90), молоко – на 9% (з 16,90 грн/л до 18,35), хлібобулочні вироби – на 29% (з 10,50 грн/кг до 13,54). Подешевшала крупа гречана на 37% (з 29,95 грн/кг до 18,90),  цукор – на 21% (з 16,30 грн/кг до 12,80 грн/кг).