Районна газета

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У 2017 РОЦІ

Згідно Прикінцевих положень Податкового кодексу України, з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу, якою був установлений спеціальний режим оподаткування в галузі сільського, лісового господарства та рибальства.

Натомість  Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791 - VIII  «Про внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2017  році»  до  Закону України від 24.06.2004 № 1877- IV «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»  внесено  розділ  V-1,  яким  передбачено  державну  підтримку  виробників  окремих  видів  сільськогосподарської  продукції  шляхом  надання  їм  бюджетної  дотації.

Порядок розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва продукції у 2017 році  році  затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 08.02.2017 року   № 83.

Згідно  затвердженого  порядку,  бюджетна  дотація  виплачується  сільгоспвиробникам  –  платникам  ПДВ,  які  відповідають  критеріям,  визначеним  ст.16-1.1  Закону  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»,  після  їх  внесення  контролюючим  органом  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації.

Для  того,  щоб  потрапити  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації,  сільгоспвиробник  має  подати  до  ДФС  за  місцем  свого  обліку  як  платника  ПДВ  заяву  за  спеціальною  формою.

Міністерство фінансів України наказом від 23.02.2017 № 275 затвердило  дві  форми  заяв  для  сільгоспвиробників  —  про  внесення  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації  та  про  зняття  з  реєстрації  як  отримувача  бюджетної  дотації.

Заява  про  внесення  сільгоспвиробника  до  Реєстру  (ф.  №  1-РОБД)  заповнюється  та  подається  у  місяці,  який  передує  початку  податкового  періоду,  з  якого  особа  матиме  право  на  отримання  бюджетної  дотації,  протягом  п'яти  календарних  днів  після  закінчення  граничного  строку  подання  податкової  звітності  з  ПДВ,  встановленого  для  місячного  податкового  (звітного)  періоду,  та  розглядається  контролюючим  органом  за  місцем  обліку  особи  як  платника  ПДВ.  У  заяві  за  ф.  №  1-РОБД  зазначаються  підстави  для  внесення  сільгоспвиробника  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації,  а  саме:

перелік  видів  діяльності,  КВЕД,  а  також  визначення  основного  виду  діяльності  сільгоспвиробника  (при  цьому  види  діяльності  повинні  відповідати  визначеним  статтею  16-1  Закону  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»);

суми  вартості  реалізованої  сільгоспвиробником  сільськогосподар-ської  продукції  та  її  питома  вага  у  сукупній  вартості  всіх  товарів,  поставлених  протягом  попередніх  12  послідовних  звітних  податкових  періодів  (місяців)  (питома  вага  має  становити  не  менше  75%  сукупної  вартості  всіх  товарів;  для  новоутвореного  суб’єкта,  який  провадить  господарську  діяльність  менш  як  12  календарних  місяців,  питома  вага  сільськогосподарських  товарів  розраховується  за  результатами  кожного  окремого  звітного  періоду).