Районна газета

Структура Кролевецької районної державної адміністрації

Апарат

(розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 22.11.2019 № 363-ОД (у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 21.02.2020 № 51-ОД)

  Голова районної державної адміністрації
  Перший заступник голови
  Заступник голови
  Керівник апарату
1. Відділ управління персоналом, документообігу, контролю та з питань організаційної діяльності
2. Відділ фінансово-господарського забезпечення
3. Відділ ведення Державного реєстру виборців
4. Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції
5. Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

Структурні підрозділи

(розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 22.11.2019 № 363-ОД) 

1. Фінансове управління
2. Управління соціального захисту населення
3. Відділ житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля
4. Архівний відділ
5. Сектор освіти
6. Сектор культури, молоді та спорту
7. Служба у справах дітей
8. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами
9. Сектор з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Розподіл обов’язків

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Розпорядження голови

                                                                                                                районної державної адміністрації

                                                                                                                06.08.2010  № 257

 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступниками голови

і керівником апарату районної державної адміністрації

 

1. Голова районної державної адміністрації

Шприндель О.О.

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на неї завдань, додержання норм Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації в районі.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами. Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з районною радою.

Затверджує регламент районної державної адміністрації, положення про відділи і управління, визначає структуру районної державної адміністрації, у тому числі її апарату.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, працівників апарату районної державної адміністрації – державних службовців у встановленому чинним законодавством порядку.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

Забезпечує розробку та виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм національно-культурного розвитку, підготовку та виконання відповідних бюджетів, взаємодію з органами місцевого самоврядування, реалізацію інших наданих державою повноважень, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації “.

Виступає розпорядником коштів загального фонду державного бюджету, виділених на утримання районної державної адміністрації для здійснення виконавчої влади в Кролевецькому районі.

Видає розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації з питань, що належать до її компетенції.

Для здійснення консультативно-дорадчих функцій у вирішенні найважливіших питань життєзабезпечення Кролевецького району утворює колегію районної державної адміністрації, інші консультативні, дорадчі органи, служби та комісії, визначає їх завдання, функції та склад.

Інформує голову Сумської обласної державної адміністрації про виконання Кролевецькою районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище в районі.

Забезпечує реалізацію зобов’язань за міжнародними договорами України на території району, вирішення питань зовнішніх зв’язків.

Здійснює загальну координацію заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки та цивільної оборони, державної безпеки, функціонування суду на території району, організації шефства над Військово- Морськими Силами Збройних Сил України.  

Забезпечує режим секретності в роботі з документами, що становлять державну таємницю.

Сприяє органам місцевого самоврядування і їх посадовим особам у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцненні матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

Здійснює розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної виконавчої влади вищого рівня.

Спрямовує і контролює діяльність:

фінансового управління районної державної адміністрації,

відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації,

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації,

сектору  контролю апарату районної державної адміністрації,

державного реєстратора районної державної адміністрації,

головного спеціаліста з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

Кролевецького відділення Глухівської міжрайонної державної податкової інспекції,

Кролевецького районного відділу головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області,

контрольно-ревізійного відділу в Кролевецькому районі,

Кролевецького районного управління юстиції,

управління  Державного казначейства України у Кролевецькому районі головного управління Державного казначейства України в Сумській області.

Вирішує питання взаємодії з:

Кролевецьким районним судом,

прокуратурою Кролевецького району,

оперуповноваженим по Кролевецькому району Глухівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Сумській області,

Кролевецьким районним військовим комісаріатом,

підрозділами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями (Прикордонними військами України, внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України),

підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Очолює:

колегію Кролевецької районної державної адміністрації;

координаційну раду з питань розвитку підприємництва;

конкурсну комісію по відбору молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців в освітній галузі державного управління;

тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

районну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

комісію з питань захисту прав дитини;

комісію з питань погашення податкового боргу;

раду з питань залучення інвестицій;

районну робочу групу з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель;

експертну комісію районної державної адміністрації з питань використання нею секретної інформації.

 

2. Перший заступник голови районної  державної адміністрації

Тищенко В.І.

У разі відсутності голови Кролевецької районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, зовнішньоекономічних відносин, промисловості (крім переробної), підприємництва, управління майном, переданим в установленому чинним законодавством порядку в управління районній державній адміністрації вищими органами виконавчої влади або районною радою, зайнятості населення, праці та заробітної плати, побутового і торговельного обслуговування населення району. Здійснює координацію та контроль за виконанням заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в районі.

Координує розроблення і реалізацію програм соціально-економічного розвитку району, комплексних районних цільових програм та районного бюджету. Відає питаннями аналізу потреби і використання трудових, фінансових та інших ресурсів, необхідних для управління соціально-економічним розвитком району.

Координує роботу з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою району.

Вносить пропозиції щодо удосконалення системи управління економічними процесами в ринкових умовах господарювання.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, регуляторної політики.  Координує виставкову діяльність, за винятком виставок сільськогосподарського спрямування.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях ціноутворення, стандартизації, економічної безпеки і детінізації економіки, банкрутства в районі.

Сприяє вирішенню питань щодо утворення державного матеріального резерву, регіональних замовлень, координує діяльність підприємств, установ та організацій системи державного резерву.

Сприяє роботі з вивчення, використання і розроблення надр в Кролевецькому районі, за винятком тих, що використовуються в галузі будівництва.

Координує роботу та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення виробництва і соціальної інфраструктури, сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами Кролевецького району, Сумської області, держави, зарубіжними партнерами. За дорученням голови районної державної адміністрації проводить переговори з іноземними партнерами з питань розвитку інвестиційної діяльності в Кролевецькому районі, створення спільних підприємств, залучення іноземних інвестицій, розвитку та розширення економічного, торгового, науково-технічного та культурного співробітництва.

Координує діяльність організацій торгівлі, громадського харчування, побуту.

Займається питанням формування бюджетів, контролю за раціональним використанням коштів бюджетними установами, розглядає пропозиції фінансового управління районної державної адміністрації щодо розподілу коштів районного бюджету.

Вносить пропозиції щодо удосконалення системи управління при переході до ринкових умов господарювання. Погоджує питання прогнозів розвитку галузей, спеціалізації діючих виробничих потужностей.

Веде питання соціально-економічного розвитку території, інвестиційної політики, впровадження економічних реформ, розвитку ринкових форм економіки, управління майном, приватизації, зовнішніх економічних зв’язків, цінних паперів та фондового ринку, демонополізації та конкурентної політики, цінової політики.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в підвідомчих галузях.

Здійснює загальну координацію заходів щодо інвестиційної та інноваційної діяльності.

Затверджує кошториси, плани асигнувань, штатні розписи управлінь та відділів районної державної адміністрації.

Координує роботу по затвердженню, погодженню і проведенню моніторингу цін (тарифів) у закріплених за нею галузях у межах чинного законодавства.

Забезпечує інформування Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Кролевецьку районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Розглядає звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Виконує інші обов’язки, покладені на неї головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Спрямовує і контролює діяльність:

управління економіки районної державної адміністрації за винятком транспорту, зв’язку, будівництва, енергозбереження,

фінансового управління районної державної адміністрації,       

адміністратора Єдиного дозвільного офісу Кролевецької районної державної адміністрації,

управління праці та соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації з питань зайнятості населення, праці та заробітної плати).

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

Кролевецького районного центру зайнятості,

управління Пенсійного фонду України в Кролевецькому районі,

відділу статистики у Кролевецькому районі головного управління статистики в Сумській області,

Кролевецького відділення Глухівської міжрайонної державної податкової інспекції,

районного відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,

контрольно-ревізійного відділу в Кролевецькому районі,

управління  Державного казначейства України у Кролевецькому районі Головного управління Державного казначейства України в Сумській області,

Кролевецької районної спілки споживчих товариств,

державного інспектора праці в Кролевецькому районі,

побутових фірм та підприємств.

Вирішує питання взаємодії з:

відділеннями ВАТ „Ощадбанк” та комерційних банків,

страховими компаніями,

промисловими підприємствами,

підприємницькими структурами.

Очолює:

тендерний комітет районної державної адміністрації по організації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

робочу групу з контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку району;

робочу групу з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення в галузях економіки Кролевецького району;

районну міжвідомчу робочу групу з перевірки додержання законодавства у сфері державних закупівель;

спільну робочу групу з вивчення резервів наповнення та ефективності використання коштів місцевих бюджетів району;

робочу групу з питань стабілізації економічної ситуації в районі;

комісію з питань вибору земельних ділянок для їх продажу та надання в оренду шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону.

 

3. Заступник голови районної  державної адміністрації

Писаренко А.М.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузях житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва і шляхового будівництва, комунального транспорту, енергетики, з питань надзвичайних ситуацій.

Організовує  виконання законодавчих актів, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації та інших нормативних актів з питань інвестування капітального будівництва, шляхового, газового господарства.

Вирішує питання капітального будівництва.

Здійснює контроль за розробкою генеральних планів  населених пунктів, проектів будівництва. Через установи та організації, які обслуговують житлово–комунальне господарство, забезпечує комунальне обслуговування населення, експлуатацію будинків і споруд.

У взаємодії з керівниками підприємств, управлінь та організацій, виконавчими комітетами Кролевецької міської та сільських рад вирішує проблеми, пов’язані із забезпеченням стабільної роботи  транспорту.

Вносить пропозиції щодо поліпшення експлуатації діючих та перспективного розвитку водозабірних, каналізаційних, очисних споруд у районі, організації економного водоспоживання підприємствами житлово-комунального господарства та іншими споживачами.

Сприяє роботі підприємств будівельного комплексу, розвитку потужностей будівельної індустрії та виробництва будівельних матеріалів, вивченню, використанню і розробленню надр, що використовуються в галузі будівництва.

Координує і забезпечує виконання заходів з охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів. 

При необхідності вносить пропозиції про припинення будівництва, яке ведеться з порушенням планів забудови та затверджених проектів, а також щодо покращання організації будівництва об’єктів житла і соцкультпобуту.

Координує питання приватизації об’єктів незавершеного будівництва.

Організовує плановий розвиток та ефективне використання газопроводів, газифікацію території та населених пунктів району.

Здійснює державну програму по створенню мережі збирання,  транспортування, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів, тари і упаковки, металобрухту.

Координує роботу по благоустрою населених пунктів Кролевецького району, контролю за санітарним станом навколишнього природного середовища.

Вирішує питання забезпечення паливом об’єктів соціально–культурного призначення та населення, забезпечення Кролевецького району енергоресурсами. 

Веде питання енергозбереження, техногенно-екологічної, протипожежної безпеки і надзвичайних ситуацій. Організовує  роботу по ліквідації наслідків техногенних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації.

Координує виконання в районі Сумської обласної цільової комплексної програми „Власний дім”.

Контролює виконання відповідних розділів програми економічного і соціального розвитку Кролевецького району.

У взаємодії з керівниками управлінь,  відділів та організацій вирішує питання організації обслуговування населення підприємствами і установами житлово-комунального господарства, ремонту та утримання мереж тепло- і водозабезпечення, шляхів.

Вирішує питання щодо обслуговування населення підприємствами, організаціями транспорту і зв’язку.

Координує питання регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також  визначення і встановлення норм їх споживання, контролю за їх додержанням.

Організовує розроблення районних екологічних програм, забезпечує їх виконання. Координує розроблення лімітів з використання в районі природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище. 

Забезпечує реалізацію економічних реформ в підпорядкованих галузях та сферах, інформування обласної державної адміністрації про виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Проводить роботу зі створення умов для стимулювання та реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності в підвідомчих галузях.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в підвідомчих галузях.

Розглядає звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

Спрямовує і контролює діяльність:

управління економіки районної державної адміністрації з питань транспорту, зв’язку, будівництва, енергозбереження,

управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації з питань охорони праці,

відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації,

відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

головного спеціаліста інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Сумській області,

філії „Кролевецький райавтодор” дочірнього підприємства „Сумський облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України”,

головного спеціаліста Північно-Західного регіонального відділу державного управління охорони навколишнього природного середовища в Сумській області.

Вирішує питання взаємодії з:

організаціями по будівництву, експлуатації і ремонту автомобільних шляхів,

підприємствами будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів,

підрядними будівельними організаціями району,

підрозділами житлово–комунального господарства,

підприємствами енергетики: районного відділення „Енергозбут” ВАТ “Сумиобленерго”, району електричних мереж ВАТ “Сумиобленерго”, Кролевецького цеху Шосткинського управління по експлуатації газового господарства ВАТ “Сумигаз”,

цехом телекомунікаційних послуг № 7 Сумської філії ВАТ „Укртелеком”,

цехом по обслуговуванню споживачів № 1 Конотопського центру поштового зв’язку № 5 Сумської дирекції  „Укрпошта”,

самостійною державною пожежною частиною № 22,

організаціями залізничного та автомобільного транспорту,

підприємствами по заготівлі вторсировини,

Кролевецькою районною організацією Українського товариства мисливців і рибалок,

районною радою добровільного протипожежного товариства,

районною радою товариства автомотолюбителів,

районною радою товариства раціоналізаторів і винахідників,

районною радою товариства охорони природи.

Очолює:

комісію з питань безпеки  життєдіяльності населення;

комісію з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС);

комісію з навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств;

координаційну раду з енергозбереження;

комісію з проведення щорічного районного огляду-конкурсу на визначення кращих населених пунктів району по благоустрою та дотриманню громадського порядку;

районну робочу групу щодо розроблення заходів з переобладнання об'єктів електроустановками;

комісію з контролю за станом експлуатації газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об’єктів громадського призначення;

оперативну групу по контролю за дотриманням правил полювання і боротьби з браконьєрством;

робочу групу з перевірки дотримання перевізниками вимог договорів про перевезення пасажирів;

комісію з питань організації державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом кольорових і чорних металів;

комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури;

районну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

комісію по реалізації в Кролевецькому районі цільової обласної програми „Власний дім”. 

 

4. Заступник голови районної  державної адміністрації

ХИЛЯ В.І.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузях науки, освіти, охорони здоров’я, фармацевтичної діяльності та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, соціального захисту, культури і мистецтв, сім’ї, жінок, дітей та молоді, материнства і дитини, рівності прав жінок і чоловіків, охорони культурної спадщини, національної музейної політики, бібліотечної справи, фізичної культури і спорту, туризму, в інформаційній і видавничій сферах.

Здійснює керівництво зазначеними галузями, що належать до сфери управління державної адміністрації, організовує їх матеріально-фінансове забезпечення. Бере участь у розробці прогнозів розвитку мережі закладів цих галузей та врахуванні їх при розробці програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує сприятливі умови для відродження і розвитку культури української нації, духовних традицій сім’ї, різнобічного розвитку та виховання дітей і молоді, утворення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, організації оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, утвердження української мови в суспільному житті, збереження та розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності.

Сприяє соціальному становленню та розвитку молоді, рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, культурному та соціальному житті.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей в районі.

Забезпечує створення сприятливих умов для відродження і розвитку народознавства, національних духовних традицій, соціальної та ринкової інфраструктури  у сфері культури і мистецтв, фізичної культури і спорту, організації їх матеріально-технічного забезпечення.

Сприяє роботі з видання обласного тому „Звід пам’яток історії та культури України”.

Пропагує здоровий спосіб життя. Сприяє розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

Вирішує питання співпраці з організаціями культури, спорту.  

Організовує інформування громадськості про стан реалізації політики державотворення, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі.

Забезпечує взаємодію Кролевецької районної державної адміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями, засобами масової інформації, сприяє додержанню їх законних прав, організовує вивчення громадської думки. Відповідно до чинного законодавства вирішує питання щодо забезпечення вільного волевиявлення громадян, свободи інформації в Кролевецькому районі.

Координує роботу по додержанню санітарних правил на території району,  здійснює заходи по запобіганню інфекційних захворювань, епідемій та їх ліквідації.

Проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб,  які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

Забезпечує реалізацію економічних реформ в підпорядкованих галузях та сферах, державної політики з питань інформатизації в підвідомчих галузях.

Забезпечує інформування Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Кролевецьку районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Розглядає звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Спрямовує і контролює діяльність:

управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (за винятком питань праці, заробітної плати, зайнятості, охорони праці),

відділу освіти районної державної адміністрації,

відділу культури і туризму районної державної адміністрації,

відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації,

служби у справах дітей районної державної адміністрації,

Кролевецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації (крім питань релігії),

закладів охорони здоров’я.

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

професійно–технічних навчальних закладів,

Кролевецької районної санітарно-епідеміологічної станції,

Кролевецького районного військового комісаріату (в межах своїх повноважень),

закладів та підприємств виробничо–торгівельного об’єднання “Фармація“,

районної організації товариства охорони пам’яток історії і культури,

добровільних спортивних товариств,

організацій творчих спілок,

Кролевецької районної організації ветеранів України,

Кролевецької районної організації товариства Червоного Хреста України,

громадської організації „Кролевецька районна лікарняна каса”,

жіночих рад.

Вирішує питання взаємодії з:

Комунальної організації (установи, закладу) „Редакція Кролевецької районної газети “Кролевецький вісник”.

Очолює:

районну призовну комісію,

районну евакуаційну комісію,

комісію по  роботі з біженцями,

протиепідемічну комісію,

комісію по розгляду заяв громадян про призначення соціальної допомоги населенню району,

районну координаційну раду з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів,

районну координаційну раду з питань протидії та профілактики туберкульозу та  ВІЛ-інфекції/СНІДу;

районну координаційну раду з питань відродження та розвитку Українського козацтва,

координаційну раду з питань організації соціальної роботи із багатодітними сім’ями;

комісію з питань соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

комісію по розгляду випадків материнської та малюкової смертності;

районну координаційну раду з вирішення питань осіб з обмеженими фізичними можливостями,

робочу комісію з питань координації діяльності щодо надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

 

5. Заступник голови районної державної адміністрації

(з питань роботи агропромислового комплексу району)

Забезпечує реалізацію державної аграрної політики, вирішення проблем, пов’язаних із організацією стабільної роботи агропромислового комплексу, сприяє розвитку агропромислового виробництва, переробної промисловості, створенню рівних умов для розвитку та господарювання.

Організовує розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту товаровиробників, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних, соціальних умов для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу в агропромисловому комплексі, забезпечення продовольством населення району.

Координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання в галузі сільського, лісового господарства, переробній галузі, раціонального використання земельних ресурсів.

Координує організацію виставкової діяльності сільськогосподарського спрямування.

Здійснює заходи щодо запобігання епізоотій на території Кролевецького району.

Проводить роботу зі створення умов для стимулювання та реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності в підвідомчих галузях.

Забезпечує реалізацію економічних реформ в підпорядкованих галузях та сферах.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в підвідомчих галузях.

Забезпечує інформування Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Кролевецьку районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Розглядає звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Спрямовує і контролює діяльність управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

управління державної ветеринарної медицини,

відділу Держкомзему в Кролевецькому районі Сумської області,

районної лікарні ветеринарної медицини,

районної державної насіннєвої інспекції,

районної державної станції захисту рослин,

головного державного інспектора інспекції державного технічного нагляду,

дочірнього підприємства ДАК “Хліб України” “Кролевецький комбінат хлібопродуктів“,

відкритого акціонерного товариства “Кролевецький хлібозавод”,

відкритого акціонерного товариства “Кролевецький маслозавод”,

державного підприємства „Кролевецьке лісомисливське господарство”,

Кролевецького дочірнього підприємства  “Кролевецький агролісгосп”,

товариства з обмеженою відповідальністю „Кролевецький агробуд”.

Очолює:

Конкурсну комісію для здійснення компенсації на здешевлення відсоткових ставок за короткотерміновими кредитами;

районну комісію з порядку виявлення та обліку безхазяйних  відходів;

районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;

комісію з комплексної інвентаризації місць накопичення непридатних і заборонених до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин;

державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при районній державній адміністрації.

 

6. Керівник апарату  районної державної адміністрації

ХАЛЕЦЬКИЙ О.Б.

Очолює апарат районної державної адміністрації та організовує його роботу відповідно до вимог Закону України “Про місцеві державні адміністрації“ та Типового положення про апарат районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації. Здійснює організаційне, правове, кадрове, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення його діяльності.

Координує роботу щодо узгодженого і послідовного здійснення органами виконавчої влади району заходів з реформування державної служби. Сприяє запровадженню європейських стандартів у діяльність районної державної адміністрації, спрямованих на вдосконалення її структурної організації, вивченню та використанню в Кролевецькому районі кращого світового досвіду організації державного управління. Забезпечує здійснення заходів щодо запровадження системи управління якістю в районній державній адміністрації за стандартом якості ISO ДСТУ 9001-2001.

Координує роботу з питань запобігання проявам корупції в районній державній адміністрації.

Забезпечує виконання законодавства щодо свободи совісті і слова, світогляду та віросповідання.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних та кадрових питань і подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації. Здійснює планування роботи районної державної адміністрації і забезпечує контроль за виконанням планів. Опрацьовує проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації і подає їх голові. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень з організаційних і кадрових питань.

Організовує доведення розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації до виконавців. Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації. Організовує за дорученням голови районної державної адміністрації перевірку виконання актів  законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, здійснює вивчення і узагальнення досвіду їх роботи, надає їм практичну допомогу.

Надає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо удосконалення діяльності районної державної адміністрації.

Аналізує виконання органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, надає методичну і практичну допомогу в їх роботі. Готує пропозиції з питань взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування.

Координує питання організаційного забезпечення та проведення перевірок виконання на території району законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, документів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій керівниками підприємств, установ та організацій, одержання від них інформації з цих питань. 

Відає питаннями кадрової роботи. Вживає заходів для поліпшення організації і підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації. Очолює конкурсну комісію районної державної адміністрації.

Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників районної державної адміністрації, її структурних підрозділів.

Очолює та забезпечує ефективну діяльність організаційного комітету з проведення районного огляду-конкурсу „Відкритість. Дієвість. Якість”  в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України і відзнаками голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Кролевецької районної державної адміністрації.

Забезпечує організацію роботи з питань правової освіти громадян.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України „Про звернення громадян”, нормативно-правових актів Президента України та Уряду, розпоряджень голів сумської обласної державної адміністрації та Кролевецької районної державної адміністрації з питань роботи зі зверненнями громадян. Проводить аналіз стану цієї роботи, вносить відповідні пропозиції голові Кролевецької районної державної адміністрації щодо її вдосконалення в системі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян. Розглядає звернення громадян згідно з чинним законодавством.

У межах і порядку, визначених чинним законодавством, координує роботу з питань створення і ведення Державного реєстру виборців в Кролевецькому районі.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів у межах наданих законодавством повноважень.

Відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

Вирішує питання взаємодії з релігійними організаціями.

Забезпечує гласність у діяльності Кролевецької районної державної адміністрації, інформування з цих питань Сумської обласної державної адміністрації, аналіз стану фактичного виконання прийнятих рішень та розпоряджень.

Контролює вирішення питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю.

Сприяє вирішенню питань соціальної професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

Здійснює заходи з організації роботи штабу району територіальної оборони.

Координує заходи щодо дотримання нормативно-правових актів з питань режимно-секретної роботи та конфіденційності в діяльності Кролевецької районної державної адміністрації.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє Кролевецькому районному відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області у додержанні правил паспортної системи.

Видає накази з підвідомчих питань у межах, передбачених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

Призначає на посади і звільняє з посад своїм наказом працівників апарату районної державної адміністрації-службовців і робітників у встановленому чинним законодавством порядку.

Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Спрямовує і контролює діяльність:

відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації,

загального відділу апарату районної державної адміністрації,

відділу фінансово–господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації,

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації,

архівного відділу районної державної адміністрації,

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації (в межах своїх повноважень),

сектору контролю апарату районної державної адміністрації (в межах своїх повноважень),

сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації (з питань релігії),

провідного спеціаліста з питань оборонної та мобілізаційної роботи юридичного відділу апарату районної державної адміністрації (в межах своїх повноважень).

Здійснює загальну координацію роботи і сприяє у виконанні покладених завдань:

районного військового комісаріату (в межах своїх повноважень),

Вирішує питання взаємодії з:

Кролевецьким районним управлінням юстиції (в межах своїх повноважень),

Кролевецьким районним відділом Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області (в межах своїх повноважень),

прокуратурою Кролевецького району (в межах своїх повноважень),

оперуповноваженим Глухівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Сумській області (в межах своїх повноважень),

Кролевецьким районним судом (в межах своїх повноважень).

Очолює:

спостережну комісію,

конкурсну комісію,

комісію з перепису населення,

комісію сприяння додержанню законодавства про свободу совісті та релігійні організації,

експертну комісію,

районну координаційно–методичну раду по правовій освіті населення,

міжвідомчу комісію по координації та організаційному забезпеченню залучення промислового потенціалу установ виконання покарань в економіку району.

7. Перший заступник, заступники голови і керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків між ними:

забезпечують виконання Конституції та законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державної адміністрацій, реалізацію державної політики та формування пріоритетних напрямків регіональної політики в підвідомчих

сферах діяльності, здійснення інших відповідних повноважень районної державної адміністрації;

забезпечують розроблення проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації відповідно до стратегії державної політики в підвідомчих сферах діяльності, їх опрацювання, узгодження та подання на розгляд голові районної державної адміністрації; організовують взаємоузгоджену із зацікавленими особами підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії, нарадах при голові районної державної адміністрації,  вносять пропозиції щодо їх порядку денного та беруть у них участь;

здійснюють контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації в підвідомчих сферах діяльності;

затверджують плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

забезпечують організацію співпраці з органами місцевого самоврядування та здійснення контролю за реалізацією виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

представляють районну державну адміністрацію в межах наданих законодавством повноважень у відносинах з державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями,

громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами;

взаємодіють з Сумською обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, народними депутатами України.

Перший заступник, заступники голови і керівник апарату Кролевецької районної державної адміністрації мають право:

скликати в установленому Регламентом районної державної адміністрації порядку наради з питань, що належать до їх компетенції;

давати письмові доручення керівникам підвідомчих структурних підрозділів районної державної адміністрації;

отримувати в установленому законодавством порядку необхідну для їх роботи інформацію.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                             О.Б. Халецький

 

Сектор організаційної роботи та управління персоналом апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Завідувач сектору Дуля Оксана Миколаївна, тел. (05453) 5-14-31, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кролевецької районної

державної адміністрації

28.02.2018 № 379-ОД

 

Положення

про сектор організаційної роботи та управління персоналом апарату

Кролевецької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

  1. Сектор організаційної роботи та управління персоналом апарату Кролевецької  районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації, утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації. Структура та чисельність працівників сектору визначається головою Кролевецької районної державної адміністрації.
  2. На посаду завідувача  та інших працівників сектору призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про державну службу”.
  3. Сектор проводить свою діяльність на основі квартальних планів роботи, затверджених керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації, а також річних планів роботи, затверджених розпорядженням голови Кролевецької районної державної адміністрації.
  4. Сектор підконтрольний та підзвітний голові Кролевецької районної державної адміністрації та прямо підпорядковується керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах їх повноважень згідно із законодавством (далі – керівництво).
  5. Сектор у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про державну службу”, законодавством про працю та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів Сумської обласної державної адміністрації, Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Положенням про апарат Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання, функції та права сектору організаційної роботи та управління персоналом

  1. Основними  завданнями сектору є:

1) організаційне забезпечення діяльності апарату, структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації по виконанню програм  соціально-економічного розвитку Кролевецького району;

2) реалізація державної політики з питань управління персоналом у Кролевецькій районній державній адміністрації;

3) забезпечення здійснення керівництвом функцій і повноважень з питань управління персоналом;

4) забезпечення організаційного розвитку Кролевецької районної державної адміністрації;

5) добір персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права, та інших державних органів відповідно до компетенції та повноважень згідно з чинним законодавством;

6) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

7) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

8) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у Кролевецькій районній державній адміністрації;

9) документальне оформлення:

 вступу на державну службу, її проходження та припинення;

 трудових відносин інших працівників Кролевецької районної державної адміністрації відповідно до компетенції та повноважень згідно з чинним законодавством.

2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) за дорученням керівника апарату Кролевецької районної державної опрацьовує документи, готує аналітичні, довідкові та інші матеріали;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби та інші службові документи з питань, віднесених до компетенції сектору;

3) формує за пропозиціями структурних підрозділів адміністрації та її апарату, погодженими заступниками  голови, керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), проекти планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації на рік та квартал;

4)забезпечує підготовку проектів календарних (місячних) планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації; складає план основних заходів, що проводяться Кролевецькою районною державною адміністрацією на наступний тиждень, формує робочий план голови, заступників голови та керівника апарату на наступний тиждень;

5) здійснює наступний контроль за виконанням планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації та формує звіт про їх  виконання;

6) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, нарад при голові Кролевецької районної державної адміністрації, інших масових заходів Кролевецької районної державної адміністрації;

7) бере участь у підготовці звітів голови Кролевецької  районної державної адміністрації про виконання програм соціально – економічного і культурного розвитку району, реалізацію повноважень, делегованих Кролевецькою районною радою;

8) бере участь у вирішенні питань проведення на території  Кролевецького  району виборів, референдумів та опитувань громадян у межах та порядку, визначених законодавством;

9) забезпечує взаємозв’язок Кролевецької  районної державної адміністрації з виконавчими комітетами сільських рад Кролевецького району;

10) за дорученням керівника апарату Кролевецької  районної державної адміністрації перевіряє роботу структурних підрозділів  Кролевецької районної державної адміністрації, районних служб по виконанню ними законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови Сумської  обласної державної адміністрації, голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказів керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації. Систематично інформує з цих питань керівництво;

11) аналізує роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну і практичну допомогу в поліпшенні їх роботи; поширює досвід роботи органів місцевого самоврядування;

12) здійснює організаційний контроль за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування, за дорученням керівництва організовує перевірки виконання ними делегованих повноважень;

13) отримує і разом з юридичним сектором апарату Кролевецької районної державної адміністрації аналізує рішення виконкомів сільських рад;

14)  створює робочі групи та комісії із спеціалістів апарату, структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, районних служб для комплексного вивчення, надання практичної допомоги в роботі виконавчих комітетів сільських рад та підготовки пропозицій з питань, які підлягають розгляду на колегії при голові Кролевецької районної державної  адміністрації або нарадах;

15) надає консультації, висновки з питань діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі,  бере участь в навчанні їх працівників з питань, віднесених до компетенції сектору;

16) вносить пропозиції керівництву з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

17) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови Кролевецької районної державної адміністрації з питань управління персоналом;

18) контролює розроблення посадових інструкцій  працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

19) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

20) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права та вносить відповідні пропозиції  керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації у встановленому порядку;

21) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору в Кролевецькій районній державній адміністрації відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством;

22) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, письмові повідомлення про результати конкурсу;

23) забезпечує розробку спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” та „В”, відповідно до вимог чинного законодавства;

24) за дорученням  керівництва Кролевецької районної державної адміністрації  перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового та трудового розпорядку в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації;

25) разом з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права та її апарату :

організовує роботу щодо розробки відповідних положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатні розписи апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Кролевецької районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби;

26) здійснює планування професійного навчання державних службовців в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

27) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівництву Кролевецької районної державної адміністрації;

28) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

29) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

30) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

31) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації;

32) обчислює стаж роботи та державної служби;

33) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та стан управління персоналом у структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, інших органів, що перебувають у підпорядкуванні Кролевецької районної державної адміністрації;

34) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

35) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

36) ознайомлює працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права з правилами внутрішнього трудового і внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

37) оформляє і видає державним службовцям апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права службове посвідчення;

38) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

39) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

40) формує графік відпусток персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права,  готує проекти актів щодо надання відпусток працівникам апарату структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права, відповідно до чинного законодавства, контролює їх надання та веде облік;

41) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

42) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника апарату та  структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

43) опрацьовує в межах компетенції листки тимчасової непрацездатності;

44) готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату та  структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права ;

45) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

46) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

47) у межах компетенції здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

48) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Кролевецькій районній державній адміністрації, готує довідку про її результати відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством;

49) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і  четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, готує довідку про її результати;

50) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті та структурних підрозділах Конотопської районної державній адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

51) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

52) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

3. Сектор має право:

1) одержувати від працівників структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації матеріалів (даних) для проведення нарад, засідань колегії, інших заходів районної державної адміністрації та довідкових матеріалів;

2) одержувати  у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державній адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також  підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності (за погодженням з їх керівниками), представниками громадських об’єднань (за згодою) інформацію, документи, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для виконання покладених на сектор завдань;

3) перевіряти структурні підрозділи Кролевецької районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад з питань, що віднесені до компетенції сектору;

4) взаємодіяти зі структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

5) за погодженням з керівництвом Кролевецької районної державної адміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

6) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього повноважень;

7) за дорученням керівництва представляти Кролевецьку районну державну адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору

4. Покладення на сектор завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

ІІІ. Завідувач сектору

1. Сектор очолює завідувач.

2.  Завідувач сектору призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації  відповідно до законодавства про державну службу.

3. Завідувач сектору:

1) організовує планування роботи сектору та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

3) забезпечує планування навчання персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права відповідно до повноважень згідно з чинним законодавством;

4) вносить керівництву Кролевецької районної державної адміністрації  пропозиції щодо  призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників сектору;

5) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації положення про сектор;

6) визначає розподіл обов’язків між працівниками сектору, розробляє та подає на затвердження керівнику апарату Кролевецької  районної державної адміністрації посадові інструкції працівників сектору;

7) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції служби управління персоналом;

8) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється

9) здійснює інші функції, передбачені законодавством та визначені посадовою інструкцією.

4. У разі відсутності завідувача сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст, на якого покладені обов’язки з питань організаційної роботи.  

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                        О.Б.Халецький

 

Завідувач  сектору організаційної

роботи та управління персоналом

апарату Кролевецької районної

державної адміністрації                                                         О.М.Дуля

 

 

Відділ управління персоналом, документообігу, контролю та з питань організаційної діяльності апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу-заступник керівника апарату Талан Алла Миколаївна, тел. (05453) 5-13-37, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Розпорядження голови Кролевецької

районної державної адміністрації

                                                                                      10.02.2020 № 41-ОД

 

Положення

про відділ управління персоналом, документообігу, контролю та з питань організаційної діяльності апарату Кролевецької районної державної адміністрації

І. Загальні положення

1. Відділ управління персоналом, документообігу, контролю та з питань організаційної діяльності апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Структура та чисельність працівників відділу визначається головою Кролевецької районної державної адміністрації.

2. На посаду начальника відділу та інших працівників відділу  призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

3. Відділ проводить свою діяльність на основі планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації та її апарату, планів роботи відділу.

4. Відділ підконтрольний та підзвітний голові Кролевецької районної державної адміністрації та прямо підпорядковується керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах їх повноважень згідно із законодавством.

5. Відділ у своїй  діяльності керується Конституцією та законами  України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів Сумської обласної державної адміністрації, Кролевецької районної державної адміністрації, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Положенням про апарат Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання, функції та права відділу

1. Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі; забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку державного органу; добір персоналу державного органу; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах;

2) встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи  з документами відповідно до визначених нормативно-правовими актами вимог,  методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в межах повноважень, визначених цим Положенням;

3) контроль за строками проходження та аналіз стану виконання службових документів;

4) організація особистого прийому громадян, забезпечення розгляду письмових звернень, у тому числі електронних,  що надходять до райдержадміністрації, контроль за термінами виконання завдань згідно з резолюцією;

5) забезпечення у встановленому порядку доступу до публічної інформації;

6) організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації;

7) забезпечення взаємодії між райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування Кролевецького району.

 2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

           З питань управління персоналом:

1) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

2) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

3) контролює розроблення посадових інструкцій  працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

4) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору в Кролевецькій районній державній адміністрації відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством;

5) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” та „В”, письмові повідомлення про результати конкурсу;

6) забезпечує розробку спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій „Б” та „В”, відповідно до вимог чинного законодавства;

7) за дорученням  керівництва Кролевецької районної державної адміністрації  перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового та трудового розпорядку в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації;

8) разом з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права та її апарату:

організовує роботу щодо розробки відповідних положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатні розписи апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Кролевецької районної державної адміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби;

9) здійснює планування професійного навчання державних службовців в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

10) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівництву Кролевецької районної державної адміністрації;

11) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

12) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

13) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

14) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації;

15) обчислює стаж роботи та державної служби;

16) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та стан управління персоналом у структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, інших органів, що перебувають у підпорядкуванні Кролевецької районної державної адміністрації;

17) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

18) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

19) ознайомлює працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права з правилами внутрішнього трудового і внутрішнього службового розпорядку, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

20) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

21) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

22) формує графік відпусток персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права,  готує проєкти актів щодо надання відпусток працівникам апарату, структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права, відповідно до чинного законодавства, контролює їх надання та веде облік;

23) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

24) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника апарату та  структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

25) опрацьовує в межах компетенції листки тимчасової непрацездатності;

26) готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату та  структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

27) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

28) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

29) у межах компетенції здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

30) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Кролевецькій районній державній адміністрації, готує довідку про її результати відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством;

31) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою  і  четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, готує довідку про її результати;

32) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті та структурних підрозділах Кролевецької районної державній адміністрації, що утворені не як юридичні особи публічного права;

33) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

У частині документообігу та ведення діловодства:

1)       організовує діловодство, забезпечує єдиний порядок роботи з документами в  структурних підрозділах, апараті Кролевецької районної державної адміністрації відповідно до чинних норм і правил, надає їм практичну і методичну допомогу з питань ведення діловодства;

2)    приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, у тому числі кореспонденцію, яка містить конфіденційну інформацію, що є власністю держави, а також внутрішню документацію апарату Кролевецької районної державної адміністрації, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію;

3)  забезпечує у відділі ведення діловодства з документами з грифом «Для службового користування»;

4) забезпечує роботу з документами в режимі електронного документообігу;

5) здійснює реєстрацію, друкування та копіювання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування району, службових осіб;

6) розробляє Інструкцію з діловодства Кролевецької районної державної адміністрації та складає зведену номенклатуру справ;

7) видає копії розпоряджень, доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказів керівника апарату; формує та веде електронну базу виданих розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказів керівника апарату;

8) забезпечує правильність формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі до архівного відділу Кролевецької районної державної адміністрації, ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання до архівного відділу Кролевецької районної державної адміністрації відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

9)  забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату райдержадміністрації та архівного відділу райдержадміністрації проєктів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду,  підготовку та передавання документів до архівного відділу райдержадміністрації;

10) за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації забезпечує проведення перевірок щодо організації роботи з питань діловодства та організації документообігу в структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації і виконавчих комітетах місцевих рад;

11) готує проєкти розпоряджень і доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказів керівника апарату  з питань, що належать до компетенції відділу;

12)здійснює редагування текстів проєктів розпоряджень (доручень) голови, наказів керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації з метою приведення їх у відповідність до Інструкції з діловодства   в  Кролевецькій районній державній адміністрації;

13) оформляє протоколи засідань колегії Кролевецької районної державної адміністрації та нарад, що проводяться головою Кролевецької районної державної адміністрації;

14) здійснює облік бланків листів, розпоряджень та наказів Кролевецької районної державної адміністрації.

У частині роботи зі зверненнями громадян:

1) здійснює організаційне забезпечення діяльності Кролевецької районної державної адміністрації щодо своєчасного і кваліфікованого розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян з особистих проблем, з питань діяльності місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб;

2) здійснює реєстрацію і облік звернень громадян, попередньо розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, одержані поштою, або надіслані з використанням мережі Інтернет засобами  електронного зв’язку на електронну адресу Кролевецької районної державної адміністрації, надає для розгляду керівництву райдержадміністрації матеріали звернення, відправляє громадянам письмові повідомлення з інформацією про виконавця, надсилає звернення згідно з резолюцією структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації та її апарату, виконавчим комітетам місцевих рад, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, здійснює контроль за своєчасним розглядом порушених у них питань;

3) забезпечує в разі необхідності інформування про хід розгляду питань, порушених у зверненнях, та надсилання звернень громадян за належністю у порядку, визначеному чинним законодавством;

4) проводить консультації та надає роз’яснення громадянам, які виявили бажання звернутись на особистий прийом до керівництва Кролевецької районної державної адміністрації, про порядок вирішення їх проблем;

5) організовує прийом громадян з особистих питань головою, заступником голови, керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації в приміщенні райдержадміністрації та виїзні прийоми, готує необхідні для прийому громадян матеріали або запитує у відповідних органів необхідні для прийому громадян матеріали, або запрошує їх представників для пояснень, веде облік доручень, даних на прийомі, та здійснює контроль за їх виконанням;

6) систематично інформує керівництво Кролевецької районної державної адміністрації про найбільш характерні питання, порушені у зверненнях громадян, вивчає та аналізує причини, що їх породжують, готує та подає на розгляд аналітичні матеріали;

7) веде консультативний прийом громадян, всебічно вивчає порушені ними питання, роз’яснює заявникам чинне законодавство або надає пропозиції щодо направлення звернення у відповідні органи;

8) організовує проведення навчань, нарад, засідань районної постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян;

9) веде облік фактів порушення термінів розгляду, тяганини з боку структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, при розгляді усних і письмових звернень громадян;

10) здійснює контроль за станом виконання доручень, наданих управлінням, відділам та структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації за результатами розгляду звернень громадян керівництвом Сумської обласної державної адміністрації;

11) здійснює реєстрацію та облік звернень громадян, окремий облік звернень жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, оперативну і підсумкову статистику звернень, поточний архів;

12) вносить пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Кролевецької районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, винних у порушенні чинного законодавства з питань роботи із зверненнями громадян;

13) вносить пропозиції щодо перевірки, в разі необхідності, окремих заяв та скарг з виїздом  на місце;

14) забезпечує систематичне висвітлення інформації через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Кролевецької районної державної адміністрації узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих прийомів громадян керівництва Кролевецької районної державної адміністрації;

15) надає методичну допомогу з питань практичної реалізації законодавства щодо роботи із зверненнями громадян структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації, виконавчим комітетам місцевих рад, територіальним підрозділам центральних  органів виконавчої влади в Кролевецькому районі, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності;

16) складає статистичні звіти про звернення громадян, що надходять щороку до Кролевецької районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування;

17) перевіряє стан виконання  Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в структурних підрозділах Кролевецької районної державної адміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

18) забезпечує періодичні, не рідше одного разу на рік, особисті доповіді голові Кролевецької районної державної адміністрації начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, голів виконавчих комітетів місцевих рад про стан роботи зі зверненнями громадян;

19) взаємодіє з державною установою «Сумський обласний контактний центр» по розгляду звернень громадян.

У частині здійснення контрольної діяльності:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією, у межах повноважень, визначених законом;

2) в установленому порядку приймає участь у здійсненні контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», бере участь у перевірках виконання ними делегованих повноважень;

4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків виконання документів;

5) забезпечує контроль за строками  виконання службових документів;

6) готує аналітичні та інформаційні матеріали про хід виконання актів та доручень органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, веде узагальнення результатів їх виконання;

7) систематично інформує голову Кролевецької районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботу з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів Сумської обласної і Кролевецької районної рад;

8) здійснює поточний моніторинг виконання завдань, викладених у документах органів влади вищого рівня та розпорядчих документах голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, щодо відповідності прогнозованим очікуваним результатам;

9) готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування  письмові нагадування про строки виконання документів.

У частині забезпечення доступу до публічної інформації:

1) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Кролевецька районна державна адміністрація;

2) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3) забезпечує приймання та реєстрацію документів з грифом «Для службового користування» згідно порядку, визначеного відповідною Інструкцією з діловодства;

4) здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» до Кролевецької районної державної адміністрації;

5) забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію, надання достовірних та повних відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

6) оприлюднює публічну інформацію, що була отримана або створена в процесі виконання Кролевецькою районною державною адміністрацією своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у її володінні, крім інформації з обмеженим доступом;

7) надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію та допомогу при оформленні запитів особами, що не мають змоги з поважних причин особисто подати письмовий запит;

8) здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками, готує та оприлюднює звіти щодо задоволення запитів на інформацію;

9) забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності Кролевецької районної державної адміністрації при порушенні їх законних прав та інтересів;

10) забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

11) забезпечує оприлюднення на веб-сайті Кролевецької районної державної адміністрації веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області публічної інформації, передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 У частині організаційної діяльності:

1) здійснює методичне керівництво організаційною роботою в Кролевецькій районній державній адміністрації;

2) на основі пропозицій заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації та відповідно до Регламенту Кролевецької районної державної адміністрації формує плани роботи райдержадміністрації на рік та квартал;

3)  готує план засідання колегії Кролевецької районної державної адміністрації на рік та квартал;

4) забезпечує підготовку плану основних заходів за участю керівництва  Кролевецької районної державної адміністрації на наступний місяць та тиждень;

5) готує звіти про виконання планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації за рік та квартал відповідно до Регламенту Кролевецької районної державної адміністрації;

6) здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, нарад при голові Кролевецької районної державної адміністрації, інших масових заходів райдержадміністрації;

7) забезпечує підготовку тижневих планів роботи керівництва  Кролевецької районної державної адміністрації;

8) готує перелік заходів, які будуть проводиться в районі за участю голови Сумської обласної державної адміністрації на наступний тиждень;

9) забезпечує зв'язок Кролевецької районної державної адміністрації з виконавчими комітетами місцевих рад в межах і порядку, визначених законодавством, з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

10) здійснює організаційний контроль за виконанням делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування, відповідно до плану роботи організовує комплексні перевірки виконання ними делегованих повноважень;

11)  створює робочі групи та комісії із спеціалістів апарату, структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, районних служб для комплексного вивчення, надання практичної допомоги в роботі виконавчих комітетів сільських рад та підготовки пропозицій з питань, які підлягають розгляду на колегії або нарадах при голові Кролевецької районної державної  адміністрації;

12) забезпечує підготовку та проведення апаратних (оперативних) нарад при голові  Кролевецької районної державної  адміністрації;

13) забезпечує організацію проведення навчання керівників структурних підрозділів Кролевецької районної державної  адміністрації, сільських голів та секретарів місцевих рад;

14) координує діяльність структурних підрозділів Кролевецької районної державної  адміністрації з питань підготовки та проведення організаційних заходів щодо робочих поїздок Президента України, Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України, інших посадових осіб центральних органів виконавчої влади, голови Сумської обласної державної адміністрації та його заступників до населених пунктів району;

15) розробляє графік чергування керівництва Кролевецької районної державної  адміністрації у вихідні та святкові дні;

17) за дорученням керівника апарату Кролевецької районної державної  адміністрації готує аналітичні довідки, інформації з питань організації діяльності апарату Кролевецької районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо її покращення.

3. Відділ має право:

1) здійснювати перевірки з питань, що належать до компетенції відділу та залучати за погодженням з керівниками структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації спеціалістів для їх проведення;

2) одержувати від структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи; 

3) повертати головним розробникам проекти розпоряджень (доручень) голови Кролевецької районної державної  адміністрації та інші документи, оформлені з порушеннями вимог чинної  Інструкції з діловодства в Кролевецькій районній державній адміністрації;

4) ініціювати скликання нарад, що належать до компетенції відділу;

5) уносити в межах компетенції пропозиції щодо покращення роботи Кролевецької районної державної адміністрації та впровадження необхідних інструктивних документів;

6) відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

ІІІ. Начальник відділу

1. Відділ очолює начальник – заступник керівника апарату  Кролевецької районної державної адміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку.

2. Начальник відділу:

1) розробляє проєкт Положення про відділ;

2) виносить пропозиції щодо призначення, звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладення стягнень;

3) здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

4) визначає завдання і розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу;

5) подає на затвердження керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації посадові інструкції працівників і плани роботи відділу та забезпечує їх виконання;

6) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, виконавської дисципліни;

7) сприяє роботі з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

8) візує  проєкти розпоряджень (доручень) голови Кролевецької районної державної адміністрації, наказів керівника апарату;

9) визначає за погодженням з керівником апарату Кролевецької районної державної  адміністрації завдання і ключові показники діяльності державних службовців відділу, які займають посади державної служби категорії „В”, проводить  моніторинг виконання державними службовцями відділу визначених завдань і ключових показників, виставляє та обґрунтовує відповідний бал за виконання кожного визначеного завдання і ключового показника під час оцінювання результатів їх службової діяльності;

10) бере участь у засіданнях колегії Кролевецької районної державної адміністрації, семінарах, нарадах, інших заходах, на яких розглядаються питання, що належать до компетенції відділу; 

11) виконує обов’язки керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації з питань діяльності апарату на період тимчасової відсутності керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

3. Працівники відділу призначаються та звільняються з посад у порядку, встановленому  чинним законодавством.

4. У разі відсутності начальника відділу - заступника керівника апарату  Кролевецької районної державної адміністрації його обов’язки виконує головний спеціаліст, на якого покладається виконання цих обов’язків наказом керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату

Олег ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Начальник відділу документообігу,

контролю та роботи із зверненнями

громадян – заступник керівника апарату

 

 

 

Алла ТАЛАН

 

                                 

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Балика Олена Анатоліївна, тел. (05453) 5-15-75, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                           Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                           районної державної адміністрації

                                                                                                           17.09. 2018 року  № 1070-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово – господарського забезпечення

апарату Кролевецької  районної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Відділ фінансово - господарського забезпечення апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації, утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації. Структура та чисельність працівників відділу визначається головою Кролевецької районної державної адміністрації.

1.2. Відділ підконтрольний та підзвітний голові Кролевецької районної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується керівнику апарату Кролевецької районної державної адміністрації в межах їх повноважень згідно із законодавством.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно - правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями, дорученнями голови Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрації, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації,  положенням про бухгалтерську службу, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання

1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Кролевецької районної державної адміністрації та складання звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації  про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного  управління  бюджетними  призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних зобов'язань,  своєчасного подання на реєстрацію таких  зобов'язань,  здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань,   достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення  контролю  за  наявністю і рухом майна, використанням  фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання  виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

ІІІ. Функції

Відділ відповідно  до  покладених  на  нього завдань:

1. Веде   бухгалтерський  облік  відповідно  до  національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших   нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів.

2. Своєчасно складає та подає зведену фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність в порядку,  встановленому законодавством.

3. Приймає від установ, для яких Кролевецька  районна державна адміністрація є головним розпорядником бюджетних коштів, фінансову та бюджетну звітність, аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів.

 4. Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного  законодавства  при  взятті  бюджетних зобов'язань,  їх  реєстрації  в  органах  Державної  казначейської служби та здійсненням  платежів  відповідно  до  взятих  бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування  та  використання власних надходжень Кролевецької районної державної адміністрації;

веденням бухгалтерського  обліку,  складенням  фінансової  та бюджетної   звітності, дотриманням бюджетного  законодавства  та національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

5. Своєчасно  та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

6. Забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації  необоротних    активів,   товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів,  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу.        

7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та  звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської   заборгованості, розробляє  та  здійснює заходи  щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

8. Здійснює аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до Департаменту фінансів Сумської обласної державної адміністрації  попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає бюджетний запит з відповідними обґрунтуваннями, складає та доводить розпорядникам нижчого рівня та одержувачам лімітні довідки про бюджетні асигнування, складає проекти кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду державного та місцевого бюджетів, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

9. Складає та погоджує з Департаментом фінансів Сумської обласної державної адміністрації штатний розпис і розрахунки до нього по апарату Кролевецької районної державної адміністрації, вносить до нього зміни протягом року.

10. Бере участь у розробці бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань порушених у конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм.

11. Розробляє проекти розпоряджень, доручень  голови Кролевецької районної державної адміністрації та наказів керівника апарату Кролевецької райдержадміністрації  з питань діяльності відділу.

12. Здійснює аналіз, узагальнення інформації і готує доповідні записки, подання, листи, інші документи щодо ефективного та економного використання бюджетних коштів.

13. Здійснює в установленому порядку забезпечення апарату Кролевецької райдержадміністрації та її структурних підрозділів, утворених не як юридичні особи публічного права,  технічними засобами, інвентарем, меблями, оргтехнікою та іншим, прогнозує їх потреби, готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

14.  Здійснює контроль за економним та раціональним використанням енергоносіїв, телекомунікаційних та транспортних послуг, інвентаря, інших матеріальних цінностей, у встановлені строки проводить їх інвентаризацію.

15. Забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень Кролевецької районної державної адміністрації.

16.   Здійснює контроль за належним станом державної символіки, вивісок на адміністративному будинку та його службових приміщеннях.

17. Забезпечує підготовку приміщення і технічне оснащення засідань колегії, нарад, семінарів та інших заходів, що проводяться в залах засідань адмінбудинку за участю керівництва Кролевецької районної державної адміністрації.

18. Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної  до  реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та  достовірність  даних підтвердних документів,  які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;         

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій  та   складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Кролевецької райдержадміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи Кролевецької районної державної адміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття  обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг,  що можуть  надаватися  за  плату відповідно   до   законодавства,   визначення   можливих   ризиків фінансово-господарської діяльності;

19.  Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

20.  Розробляє та забезпечує здійснення заходів   щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної  дисципліни  працівників.

21. Здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, що  уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

22. Відділ використовує велику гербову печатку Кролевецької районної державної адміністрації.

23. Виконує інші обов’язки, покладені головою та керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації з питань, що входять до завдань відділу.

IV. Права

Для виконання своїх повноважень працівники відділу мають право:

1. Представляти Кролевецьку районну державну адміністрацію в установленому  порядку  з питань, що відносяться  до компетенції відділу,  в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового  державного соціального страхування, підприємствах, установах та  організаціях  незалежно  від  форми власності.

2.  Встановлювати  обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації  первинних  документів  для  їх відображення у бухгалтерському  обліку,  а  також  здійснювати  контроль  за   їх дотриманням.

3. Одержувати від структурних підрозділів Кролевецької районної державної  адміністрації  необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4. Брати участь у проведенні семінарів, нарад, засідань колегії Кролевецької районної державної адміністрації.

            V. Начальник відділу - головний бухгалтер

1. Керівником відділу є начальник відділу – головний бухгалтер, який  призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

Прийняття  (передача)  справ  начальником відділу - головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади  здійснюється  після проведення внутрішньої  перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності,  за результатами  якої  оформляється  відповідний  акт.

2. Начальник відділу – головний бухгалтер:

1) організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) здійснює  керівництво  діяльністю  відділу, забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових обов'язків   між   його   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування  винними  особами  збитків  від нестач, розтрат, крадіжок;

5) подає керівнику апарату Кролевецької  районної державної адміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової політики з урахуванням особливостей діяльності Кролевецької райдержадміністрації і  технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку  та  правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за  господарськими операціями з метою подальшого вдосконалення організації бухгалтерського обліку та звітності з виконання кошторисів;

визначення оптимальної структури відділу та чисельності його працівників;         

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей діяльності Кролевецької  районної державної адміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської  заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до  відповідальності  працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами;

організації навчання  працівників  відділу,  з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно-правовими актами,  довідковими  та  інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

7) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених з порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та  інформує  керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

8) здійснює контроль за:

відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських операцій, що проводяться Кролевецької райдержадміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних),  інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі) рухомого та нерухомого майна установи;

правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати товарів, робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих  бюджетних  зобов'язань  відповідним бюджетним   асигнуванням, паспорту бюджетної  програми  (у  разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному  процесі)  та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно  до  законодавства дебіторської   заборгованості Кролевецької райдержадміністрації;

додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів,  проведених державними органами та підрозділами Кролевецької райдержадміністрації, що уповноважені здійснювати контроль  за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

9) погоджує документи, пов’язані  з витрачанням  фонду заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок працівникам апарату та структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, утворених не як юридичні особи публічного права;

10) систематично та оперативно оприлюднює публічну інформацію.

11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

3. Начальник відділу – головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

4. У разі  тимчасової  відсутності  начальника відділу – головного  бухгалтера (відрядження,  відпустки,  тимчасової втрати працездатності  тощо) виконання  його обов'язків  покладається  на головного спеціаліста  відділу.

5. Оцінка  виконання  головним бухгалтером своїх повноважень проводиться  відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

6. Начальник відділу – головний бухгалтер у  разі  невиконання  або  неналежного виконання  покладених  на  нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

                      VI. Взаємодія

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, секторами та іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фондами загальнообов'язкового  державного соціального страхування.

 

 

Керівник апарату                                                                  О.ХАЛЕЦЬКИЙ

 

 

Начальник відділу фінансово

господарського забезпечення –

головний бухгалтер                                                               О.БАЛИКА

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Корнієнко Андрій Іванович, тел. (05453) 5-18-74, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                  Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                                  районної державної адміністрації

                                                                                                                  17 вересня 2018 року №1071-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

 Кролевецької районної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Кролевецької районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації і є структурним підрозділом апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру підзвітний та підконтрольний голові Кролевецької районної державної адміністрації, відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації та безпосередньо підпорядковується керівникові апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

3. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, відповідно актами Міністерства закордонних справ України, голови Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації,наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, Регламентом Кролевецької районної державної адміністрації,а також цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті  70 Конституції України (далі - виборці) і проживають або перебувають на території Кролевецького району;

складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

5. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру); знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України „Про Державний реєстр виборців” (далі – Закон) та рішеннями   розпорядника  Реєстру,  прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі „Державний реєстр виборців”;

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірки відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі, за наданими суб’єктами їх внесення відомостями;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації та наказів керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, що відносяться до компетенції відділу ведення Реєструу визначених законодавством випадках;

25) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

26) забезпечує в межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

27) організовує роботу з укомплектування, зберігання та використання архівних документів;

28) забезпечує захист персональних даних;

29) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законами України „Про Державний реєстр виборців”, „Про звернення громадян” та „Про доступ до публічної інформації”;

30) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

31) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

7. Відділ ведення Реєстру має право:

1) одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих  питань фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення  роботи відділу ведення Реєстру з ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системою зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу ведення Реєстру.

8. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної у місті Києві, місті Севастополі державної адміністрації, відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

9. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

забезпечує виконання на відповідній території  Закону, законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;

здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

видає накази в паперовій або електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у випадках та в порядку, визначених Законом та постановами Центральної виборчої комісії, організовує і контролює їх виконання;

знищує в установленому порядку електронні документи після закінчення строків їх зберігання;

забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру;

підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;

виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Начальник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються та звільняються з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації  згідно  із  законодавством  про державну службу.

11. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 „Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців”.

12. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

 

 

Керівник апарату                                                                            О.ХАЛЕЦЬКИЙ

                              

Начальник  відділу ведення

Державного реєстру виборців

апарату                                                                                           А.КОРНІЄНКО