Районна газета

Управління соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник управління Харитонова Тетяна Віталіївна, тел. (05453) 9-15-62, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кролевецької районної

державної адміністрації

19.12.2012  № 790

 

(у редакції  розпорядження

голови Кролевецької  районної

державної адміністрації

23.12.2016 № 973-ОД)

 

 

Положення

про управління соціального захисту населення

Кролевецької районної державної адміністрації

(нова редакція)

1. Управління соціального захисту населення Кролевецької районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Повна назва управління — управління соціального захисту населення Кролевецької районнної державної адміністрації Сумської області .

Скорочена назва управління — УСЗН Кролевецької РДА.

2. Управління підпорядковується  голові Кролевецької районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації, розпорядженнями  та дорученнями голови Кролевецької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Кролевецького  району у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально - трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва районної державної адміністрації  та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

2) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок,  протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

3) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

4) організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5)  розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

6) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

8) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми;

9) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Кролевецького району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-  економічного розвитку Кролевецького району;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових  актів з питань соціального захисту населення;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови Кролевецької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій управлінням  Пенсійного  фонду  фонду в Кролевецькому  районі;

28) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

29) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

забезпечує співробітництво Кролевецької районної державної адміністрації  та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

розробляє (бере участь у розробленні) районної програми зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби);

бере участь у виконанні заходів державних програм соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань та здійснює контроль за їх реалізацією.

30) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово - комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення тощо;

здійснює призначення та виплату:

державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом  І  групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

 одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати- героїня”;

бере участь у роботі комісій, утворених при  Кролевецькій районній раді та Кролевецької районної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

здійснює розрахунки з організаціями - надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та центрального опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільного соціального офісу”;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

31) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує санаторно - курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

подає пропозиції до проектів програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;

аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові Кролевецької районної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства;

організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

32) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

організовує роботу з визначення потреби Кролевецького району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції Кролевецькій районній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

спрямовує та координує діяльність  Кролевецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, Кролевецького територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб Кролевецького району  в реалізації законодавства України;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

подає пропозиції Кролевецькій районній державній адміністрації та органам місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

сприяє влаштуванню за потреби до будинків - інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів;

сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальної адаптації;

сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників управління;

33) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального та правового захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та органцізаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами , організаціями всіх форм власності, громадянами та об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань надання соціальної підтримки сім’ям  та дітям, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань гендерної рівності;

надає у межах своїх повноважень багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;

забезпечує у межах своїх повноважень розробленя і здійснення заходів, спрямованих на розвя’зання соціальних проблем молодих сімей;

забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову,  методичну та організаційну допомогу структурним підрозділам Кролевецької районної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям з питань протидії торгівлі людьми;

організовує роботу з оцінки потреб та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

вносить пропозиції Кролевецькій  районній  державній адміністрації про необхідність створення реабілітаційних центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає консультаційно-методичну допомогу цим установам;

34) сфері соціальної інтеграції інвалідів:

здійснює облік інвалідів, дітей - інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-  інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно- курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством  України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей - інвалідів;

інформує інвалідів про послуги  Кролевецького  районного  центру зайнятості  щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує Кролевецький  районний центр зайнятості та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

35) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

36) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

37) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Кролевецької районної державної адміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Кролевецької  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації положення про управління;

затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Кролевецької районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними  підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, з Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації;

підписує в межах повноважень господарські договори;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

накази нормативно - правового  характеру, які зачіпають  права, свободи і законні  інтереси  громадян  або мають  міжвідомчий  характер, підлягають

державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

подає на затвердження голови Кролевецької районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Кролевецької районної державної адміністрації кошторису структурного підрозділу;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

 проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Кролевецької районної державної адміністрації, директором Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

11. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно із законодавством про державну службу.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Кролевецької районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228. Фінансування  управління  соціального захисту населення  Кролевецької районної державної адміністрації  здійснюється  за рахунок  коштів  державного  бюджету.

14. Управління є бюджетною, неприбутковою установою, юридичною особою публічного права, зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Управління соціального захисту населення у своїй діяльності не має на меті отримання прибутку та його подальший розподіл серед засновників, працівників й інших пов’язаних з ними осіб.

16. У разі припинення управління  (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                               О.Б.Халецький

 

Начальник  управління соціального

захисту населення  Кролевецької

районної державної адміністрації                                               Т.В.Харитонова

 

 

Відділ агропромислового розвитку Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Красницька Валентина Степанівна, тел. (05453) 9-54-81, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кролевецької районної

державної адміністрації

10.10.2016  № 693-ОД

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО  РОЗВИТКУ   КРОЛЕВЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Відділ агропромислового розвитку Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області (далі – відділ) утворюється головою Кролевецької  районної державної адміністрації, входить до складу Кролевецької районної державної адміністрації і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ агропромислового розвитку Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області є правонаступником управління агропромислового розвитку Кролевецької районної державної адміністрації Сумської області.

3. Відділ підпорядкований голові Кролевецької районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, є структурним  підрозділом  Кролевецької районної державної адміністрації.

4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних  адміністрацій, а також цим Положенням.

5. Відділ здійснює свою діяльність  на основі річних і квартальних  планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації та квартальних і місячних планів роботи відділу, які затверджує  перший заступник голови Кролевецької районної державної адміністрації.

Повне найменування: ВІДДІЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочене найменування: ВІДДІЛ АПР КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РДА.

6. Основним завданням відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики у галузі агропромислового комплексу на території  Кролевецького району;

2) участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій у межах району;

3) участь у межах повноважень у здійсненні заходів із питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів;

4) проведення заходів, спрямованих на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами агропромислового комплексу.

5) організація роботи з питань землеробства, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контролю за їх реалізацією;

2) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району  в галузі агропромислового комплексу;

3) вносить Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації  пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

4) бере участь у здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

5) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

6) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики і продовольства України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

7) проводить моніторинг діяльності сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в район;

8) забезпечує в межах повноважень розвиток виробництва альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

9) забезпечує в межах  повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

10) вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими Міністерством аграрної політики  та продовольства України, законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

11) бере участь в організації  виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового комплексу;

12) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту

агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації для прийняття  рішень   і   впровадження   заходів,   що   забезпечують   підвищення

економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

13) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

14) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

15) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

16) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

17) здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм  розвитку  галузей рослинництва та тваринництва;

18) координує виконання обласних та районних програм розвитку галузей тваринництва, вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції та залучення інвесторів;

19) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

20) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів;

21) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

22) формує обсяги цільової підготовки фахівців для галузей агропромислового виробництва, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

23) бере участь в організації розроблення та здійсненні заходів із забезпечення продовольчої безпеки району;

24) бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із врегулюванням земельних і майнових відносин, збереження меліоративних систем, подає пропозиції  адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

25) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель;

26) організовує передачу об’єктів соціальної інфраструктур підприємств, установ та організації галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації цих об’єктів;

27) бере участь у підготовці звітів голови Кролевецької районної  державної адміністрації  для  їх  розгляду на сесії  Кролевецької районної  ради;

28) готує  самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформації та аналітичні  матеріали для подання голові Кролевецької районної  державної адміністрації;

29) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, у визначених законом випадках проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

30) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

31) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

32) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

33) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

34) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

35) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих і районної  рад;

36) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

37) організовує  роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

38) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

40) забезпечує  захист персональних даних;

41) здійснює інші передбачені законом повноваження.

8. Відділ для здійснення наданих повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної  державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити голові  Кролевецької районної державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи відділу агропромислового розвитку  Кролевецької районної державної адміністрації у  галузі агропромислового виробництва;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до  компетенції відділу.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом  Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  іншими  органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Кролевецької  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

11. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво  відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові  Кролевецької  районної  державної адміністрації  Положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи Кролевецької  районної  державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою Кролевецької  районної  державної адміністрації  про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Кролевецької районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування (за їх згодою);

9) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної  державної адміністрації, з  іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

11) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Кролевецької  районної  державної адміністрації кошторису відділу;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

15) призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) зобов’язується не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані, які йому було довірено, або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків;

20) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

12. Накази  начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Кролевецької районної державної адміністрації, Департаментом агропромисло-вого розвитку Сумської обласної державної адміністрації.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Кролевецької  районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до чинного законодавства.

15. Відділ є бюджетною, неприбутковою  установою,  юридичною особою публічного права, зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

16. Відділ у своїй  діяльності  не  має на  меті  отримання  прибутку  та  його  подальший  розподіл  серед засновників, працівників  й інших пов’язаних  з ними осіб.

17. У разі припинення відділу (у результаті  його ліквідації, злиття, поділу, приєднання  або перетворення) його активи  передаються  іншим  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або зараховуються  до доходу  бюджету.

 

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                             О.Б.Халецький

 

Начальник відділу агропромислового

розвитку Кролевецької районної

державної адміністрації                                                             В.С.Красницька

 

 

Відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу - Жолобко Станіслав Іванович, тел. (05453) 9-51-31, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кролевецької

районної державної адміністрації

28.09.2015  № 417-ОД

(у редакції розпорядження голови

Кролевецької районної державної адміністрації

12.11.2015 № 514-ОД)

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ  КРОЛЕВЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. Відділ освіти Кролевецької  районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, який утворюється головою Кролевецької  районної державної адміністрації і підпорядковується голові Кролевецької районної державної адміністрації, підзвітний й підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів – Державній інспекції навчальних закладів України.    

2. Відділ освіти Кролевецької районної державної адміністрації  у  своїй  діяльності  керується Конституцією та законами України, актами Президента України    та    Кабінету   Міністрів   України,   наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, а   також  цим Положенням.

У межах своїх повноважень відділ освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією. 

3.  Основними  завданнями  відділу освіти  є:

участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надання адміністративних послуг;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

визначення потреби в навчальних закладах та подання пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів освіти;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до  потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

підготовка проектів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контроль за виконанням вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання та виховання в загальноосвітніх або направлення до спеціальних навчальних закладів;

вивчення потреб та внесення пропозицій щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створення умов для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних навчальних закладах;

забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового   та    науково-технічного    потенціалу   з  урахуванням  національно-

культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

надання допомоги органам опіки й піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають  належних умов проживання для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під піклування та на усиновлення; забезпечення захисту особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

координація роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створення в районі розгалуженої мережі соціально-педагогічного патронажу;

забезпечення діяльності психологічної служби в навчальних закладах району;

надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та здійснення контролю за організацією безкоштовного підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку дітей та учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;

організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок коштів бюджету та залучених коштів;

внесення пропозицій щодо організації безкоштовного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

упровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, затвердження навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

організація та участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення  культурно-освітнього рівня дітей та молоді;

координація роботи, пов'язаної зі здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

забезпечення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки й санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги в проведенні відповідної роботи;

організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

співпраця  з  Кролевецьким районним  відділом   Управління Міністерства внутрішніх справ України  в Сумській області  та службою у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечення ними навчальних закладів;

прогнозування потреби району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладення договорів з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проведення аналізу стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

здійснення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів атестації;

сприяння наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, аналіз їхнього використання;

організація роботи щодо контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підготовка та подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в районі, організація з цією метою збирання та опрацювання інформації та формування банку даних;

інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше, ніж один раз на рік);

взаємодія з органами громадського самоврядування;

проведення експертної оцінки статутів навчальних закладів, їх підготовка для реєстрації відповідними органами;

розгляд в установленому законодавством порядку зверненнь громадян та запитів на публічну інформацію у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків та причин, що зумовили їх появу; 

опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

здійснення контролю за станом виконання делегованих повноважень органами  державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у сфері освіти та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

координація діяльності навчальних закладів, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення;

управління навчальними закладами, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

організація роботи щодо забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в районі, захисту інтелектуальної власності;

сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації;

забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

організація в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів,
спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей,  розвитку фізичної культури та спорту;

здійснення разом з органами охорони здоров'я загального контролю за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя в дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

проведення заходів щодо правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей;

вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти й науки, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

розробка  проектів розпоряджень голови Кролевецької  районної державної адміністрації;

участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

участь у підготовці звітів голови Кролевецької  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Кролевецької  районної ради;

підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові  Кролевецької районної державної адміністрації;

забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

підготовка проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

забезпечення захисту персональних даних;

підготовка аналітичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

виконання згідно із законодавством функції головного розпорядника коштів відповідного бюджету, що спрямовуються на виконання завдань, покладених на відділ;

виконання у межах своїх повноважень затвердженого в установленому порядку кошторису відділу;

видання в межах своїх повноважень наказів, організація та контроль за їх виконанням;

участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством.

4. Відділ  освіти  має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ освіти завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Кролевецької районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу освіти;

 6) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7) брати участь у межах своїх повноважень в організації на території району виставково-ярмаркових заходів;

8) представляти в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

5. Відділ освіти в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями.

6. Відділ освіти  очолює начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою Кролевецької  районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом  освіти  і науки Сумської  обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. Начальник  повинен мати  вищу освіту

відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

7. Начальник  відділу:

1) здійснює керівництво відділом  освіти, несе персональну відповідальність перед головою Кролевецької  районної державної адміністрації за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові  Кролевецької  районної  державної адміністрації положення про  відділ  освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

3) затверджує посадові інструкції працівників  відділу  освіти  та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу   відділу  освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної  державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу  освіти;

6) звітує перед головою  Кролевецької районної  державної адміністрації про виконання покладених на відділ  освіти   завдань та затверджених планів роботи;

7) відповідає за виконання покладених на  відділ  освіти  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової  діяльності, інтелектуальної власності;  

8) може входити до складу колегії  Кролевецької районної  державної адміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу  освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань освітньої діяльності;

11) представляє інтереси  відділу  освіти  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної  державної адміністрації, з  іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації;

12) спрямовує і координує діяльність підзвітних установ;

13) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в  територіальному  органі Мін’юсту; (підпункт 13 пункту 7 у редакції розпорядження голови Кролевецької районної державної адміністрації від 26.07.2016 № 478-ОД)

14) подає на затвердження голови  Кролевецької районної  державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису  відділу  освіти  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

15) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Кролевецької районної державної адміністрації кошторису відділу  освіти;

16) здійснює добір кадрів;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу  освіти;

18) призначає на посаду  та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу,  державних службовців  відділу  освіти, приймає рішення щодо присвоєння їм рангів державних службовців,   заохочення  та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти;

20) забезпечує дотримання працівниками відділу  освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в   відділі  освіти  інформації з обмеженим доступом;

21) представляє в установленому порядку інтереси відділу освіти в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

22) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

8. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу  освіти, утворюється колегія у складі начальника (голова колегії),  інших працівників  відділу  освіти.

До  складу колегії відділу освіти можуть включатися керівники інших місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Кролевецької районної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою Кролевецької  районної державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти. Рішення колегії затверджуються наказами начальника відділу освіти.

9.   Чисельність  працівників в  відділі  освіти, необхідну для забезпечення виконання  покладених на нього  завдань, визначає голова  Кролевецької районної державної адміністрації  у межах відповідних бюджетних призначень.

Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис  відділу  освіти  затверджує голова Кролевецької районної державної адміністрації за пропозиціями  начальника  відділу  освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

Посадові інструкції працівників відділу  освіти  – державних службовців розробляються з урахуванням профілів професійної компетентності посад державної служби в державних органах.

10. Відділ  освіти є бюджетною, неприбутковою  установою,  юридичною особою публічного права, зареєстрованою у встановленому порядку, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

11. Відділ освіти у своїй  діяльності  не  має на  меті  отримання  прибутку  та  його  подальший  розподіл  серед засновників, працівників  й інших пов’язаних  з ними осіб.

12. У разі припинення відділу освіти (у результаті  його ліквідації, злиття, поділу, приєднання  або перетворення) його активи  передаються  іншим  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або зараховуються  до доходу  бюджету.

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                      О.Б.Халецький

 

Начальник відділу освіти  Кролевецької 

районної державної адміністрації                                       С.В.Масалига

Відділ культури і туризму Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Сіра Наталія Дмитрівна, тел. (05453) 5-26-72, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                                                                                              

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                               районної державної адміністрації

                                                                                                               28.09. 2018 року № 1101-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму Кролевецької районної

державної адміністрації

 

1. Відділ культури і туризму Кролевецької районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації, підпорядковується голові Кролевецької районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний органам виконавчої влади вищого рівня, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини  та туризму в Сумській області, в межах, передбачених чинним законодавством.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями  та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації, голови Кролевецької районної державної адміністрації, рішеннями Кролевецької районної ради, розпорядчими документами органів виконавчої влади вищого рівня, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини  та туризму в Сумській області, а також регламентом Кролевецької районної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Відділ проводить свою діяльність на підставі річних та квартальних планів роботи відділу, що повинні бути спрямовані на виконання планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями відділу є:

1)  забезпечення:

реалізації державної політики в галузі культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму на території району;

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

сприяння:

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

відродженню та розвитку традицій і культури української нації;

збереженню культурної спадщини;

захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

туристичній діяльності в районі;

розвитку дитячого та молодіжного туризму;

2)  підготовка:

пропозицій до проектів місцевих бюджетів;

пропозицій до проектів регіональних програм розвитку у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, вжиття заходів щодо виконання цих програм.

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

2) сприяє:

здійсненню, відповідно до законодавства, координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних, музейних закладів у сфері культури і мистецтва;

організації навчання та фаховій підготовці фахівців у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;

формуванню репертуару театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

захисту прав споживачів національного культурного і туристичного продукту;

комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

здійсненню гастрольної діяльності на території району;

проведення заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних зв’язків у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;

збереженню і розвитку культури української нації, культурної самобутності національних меншин, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб;

діяльності громадських організацій, які створені національними меншинами України щодо організації і проведення культурно-мистецьких та мовно-просвітницьких заходів, надання консультативної допомоги в організації їх діяльності, розвитку етнокультурних зв’язків громадських організацій національних меншин, що проживають на території району з відповідними громадськими організаціями України та за її межами;

налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, культурними, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;

розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури;

внутрішньому та іноземному туризму, розвитку туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності;

3) проводить аналіз:

стану та тенденцій соціально-економічного розвитку в галузі культури,   мистецтв,  охорони   культурної   спадщини, туризму у межах району та вживає заходів щодо усунення недоліків;

потреби в працівниках у сферах культури, мистецтв охорони культурної спадщини та туризму;

фінансового забезпечення закладів культури і мистецтв району, здійснення видатків на охорону культурної спадщини, забезпечення розвитку туризму на території району;

ринку туристичних послуг району у межах району, подає органам виконавчої влади вищого рівня необхідні відомості про розвиток туризму на території Кролевецького району;

4)  подає голові Кролевецької районної державної адміністрації, органам виконавчої влади вищого рівня, що забезпечують реалізацію державної політики у сферах культури, мистецтва, охорони культурної спадщини  та туризму в Сумській області, пропозиції щодо:

формування державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики стосовно удосконалення нормативно-правового регулювання в зазначених сферах;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму, членів районних організацій Національних творчих спілок, учасників аматорських колективів державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

5)  подає вищим органам виконавчої влади  інформацію про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких

зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до Державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

надання аматорським творчим колективам статусу народного (зразкового);

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього, відповідної території до Списку історичних населених місць України, музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

відомості про розвиток туризму на території Кролевецького району;

6)  бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, цільових районних  програм;

розробці проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень у випадках, визначених чинним законодавством;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

підготовці звітів голови Кролевецької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Кролевецької районної ради;

реалізації    міжнародних    проектів    у    сферах культури, мистецтв,

охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

організації та проведенні районних, регіональних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій;

порядку та межах, визначених Регламентом Кролевецької районної  державної адміністрації:

підготовці та проведенні організаційних заходів;

формуванні, виконанні планів Кролевецької районної державної адміністрації, а також у підготовці звітів про їх виконання;

підготовці проектів розпоряджень та доручень голови Кролевецької районної  державної адміністрації, доручень його першого заступника, керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації, їх виконанні та контролі за їх виконанням;

7) надає в межах своїх повноважень організаційно-методичну і консультативну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму  незалежно від форм власності;

8) здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

координацію діяльності установ та організацій у сфері культури, мистецтва, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у функціональному підпорядкуванні відділу;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини;

9) забезпечує:

ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення руйнування або пошкодження;   

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій у встановленому законодавством порядку;

дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури,  мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини;

10) організовує:

виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок декоративно-ужиткового мистецтва та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму, охорони культурної спадщини;

створення інформаційної мережі у сфері туризму на території району;

11) укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини в межах наданих повноважень;

12) вживає заходів щодо зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

13) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, мистецтв, туризму та охорони культурної спадщини;

14) надає у межах своїх повноважень необхідну допомогу туристам, які опинилися в надзвичайній ситуації;

15) проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері туризму;

16) розробляє заходи для захисту місцевих туристичних ресурсів;

17) виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень у сфері туризму;

18) залучає підприємства, установи, організації, розташовані на території району, до розв’язання проблем розвитку туризму;

19) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у відділі, установах і закладах , що належать до сфери його управління;

20) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

21) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

22) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

23) надає адміністративні послуги;

24) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

25) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

26) організовує планово-фінансову роботу у відділі;

27) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з районного бюджету;

28) здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у відділі та підвідомчих установах;

29) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

30) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

31) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

32) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

33) забезпечує захист персональних даних;

34) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Відділ має право:       

1)  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької районної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на  нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Кролевецької районної  державної адміністрації у галузі культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної  державної адміністрації, апаратом Кролевецької районної  державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Кролевецької районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

Начальник відділу здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу.

На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

9. Начальник відділу:

1)  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2)  подає на затвердження голові Кролевецької районної  державної адміністрації положення про відділ;

3)  затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної  державної адміністрації;

5)  вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6)  звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7)  може входити до складу колегії Кролевецької районної державної адміністрації;

8)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Кролевецької районної  державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9)  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10)  представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Кролевецької районної державної адміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Кролевецької районної державної адміністрації, іншим центральним органом виконавчої влади;

12)  подає   на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Кролевецької районної  державної адміністрації кошторису відділу;

14)  здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;

15)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16)  здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців   відділу,  присвоєння  їм   рангів   державних   службовців, їх  заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідно до своєї компетенції;

17)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

18)  забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

19)  приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

20)  приймає на роботу звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, керівників закладів культури, які відносяться до сфери управління відділу;

21)  проводить конкурси на заміщення посад директорів комунальних закладів культури, які належать до сфери управління відділу;

22)  забезпечує організацію роботи по розгляду письмових звернень громадян;

23)   погоджує кошториси та штатні розписи закладів культури, які знаходяться у функціональному підпорядкуванні відділу;

24)   укладає договори підряду із надавачами  товарів, робіт, послуг;

25)  виконує повноваження керівника державної служби у відділі;

26)  затверджує річний план заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом;

27)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень відділу, у ньому може утворюватися рада відділу по культурному будівництву (далі – рада) у складі начальника відділу (голова ради), інших працівників відділу, керівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини (за згодою). Рішення ради відділу проводяться в життя наказами начальника відділу. У разі потреби до складу ради можуть бути включені інші особи. Персональний склад ради затверджується наказом начальника відділу.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Штатний розпис та кошторис відділу затверджуються головою Кролевецької районної державної адміністрації.

13. Відділ є бюджетною, неприбутковою установою, юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

14. Відділ у своїй  діяльності  не  має на  меті  отримання  прибутку  та  його  подальший  розподіл  серед засновників, працівників  й інших пов’язаних  з ними осіб.

15. У разі припинення відділу (у результаті  його ліквідації, злиття, поділу, приєднання  або перетворення) його активи  передаються  іншим  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або зараховуються  до доходу  бюджету.

 

 

Керівник апарату                                                                         О.ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Начальник відділу культури                                           

і туризму                                                                                       Н.СІРА

 

Архівний відділ Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник відділу Петрусенко Ольга Михайлівна, тел. (05453) 9-72-05, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     

 

                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                Розпорядження голови Кролевецької

                                                                                                                районної державної адміністрації

                                                                                                               10.09.2018 № 998-ОД

 

      

 

Положення про архівний відділ

Кролевецької районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Архівний відділ Кролевецької районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації, що утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації,  входить  до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підконтрольний  та  підзвітний  голові  Кролевецької районної державної адміністрації, Державному архіву Сумської області та безпосередньо підпорядковується  керівнику  апарату Кролевецької районної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, наказами Державної архівної служби України, розпорядженнями голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату Кролевецької районної державної адміністрації,  рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, наказами  директора державного архіву Сумської області, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями архівного відділу є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, розпоряджень голів Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказів директора Державного архіву Сумської області та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Кролевецького району;

3) координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

4) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

5) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

5. Відділ відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі завдання:

1) складає і за погодженням з Державним архівом Сумської області подає для затвердження в установленому порядку проекти районних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково – інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує Державний архів Сумської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) веде облік юридичних та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу Кролевецької районної державної адміністрації, на підставі затверджених списків;

7) подає на затвердження Державному архіву Сумської області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;

8) подає Кролевецькій районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

9) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях району незалежно від форми власності, з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

10) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (Трудового архіву);

11) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Сумської області;

12) передає Державному архіву Сумської області у визначені ним терміни документи та довідковий матеріал до них для постійного зберігання;

13) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

14) здійснює контроль за складанням та додержанням номенклатур справ підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

15) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

18) забезпечує захист персональних даних;

19) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Кролевецької районної державної адміністрації;

20) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) здійснює управління архівною справою та діловодством;

24) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати від інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи в організації діловодства та архівної справи структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

4) звернутися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

5) інформувати керівництво організації про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

6) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

7) отримувати в установленому порядку документи юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

8) проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

9) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду;

10) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

11) відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об'єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються;

12) брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в організації, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

13) повертати юридичним особам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

14) вимагати від юридичних осіб - джерел формування  НАФ, передавання до архівного відділу документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

15) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

8.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату Кролевецької районної державної адміністрації  згідно  із законодавством про  державну службу за погодженням з органом виконавчої влади  вищого рівня.

Працівники архівного відділу призначаються на посади та звільняються з посад у порядку передбаченому законодавством про працю та законодавством про державну службу.

Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації положення про відділ;

3) розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Кролевецької районної державної адміністрації;

5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою Кролевецької районної державної адміністрації про виконання покладених завдань на відділ та затверджених планів;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, з Державним архівом Сумської області, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови Кролевецької районної державної адміністрації;

9) організує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень відділу.

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

13) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового та службового розпорядку,  виконавської дисципліни;

14) здійснює інші  повноваження, визначені законом.

9. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 „Про проведення експертизи цінності документів”.

10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу в межах виділених асигнувань визначає голова Кролевецької районної державної адміністрації.

11. Відділ не є юридичною особою, може мати печатку із своїм найменуванням без зображення Державного Герба України, власні бланки.

 

 

Керівник апарату                                                                 О. ХАЛЕЦЬКИЙ

 

Головний спеціаліст

архівного відділу                                                                   Л. БУЙВОЛ

 

Служба у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації

Начальник служби - Мусієнко Алла Вікторівна, тел. (05453) 9-12-38, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

          

                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Кролевецької районної

державної адміністрації

08.10.2007  № 352

(у редакції  розпорядження

голови Кролевецької районної

державної адміністрації

30.03.2017 № 281-ОД)

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 КРОЛЕВЕЦЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)

1. Служба у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації (далі – служба) є структурним підрозділом Кролевецької районної державної адміністрації. Служба утворюється головою Кролевецької районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Кролевецького району забезпечує виконання покладених на неї завдань.

2. Служба підпорядковується голові Кролевецької районної державної адміністрації, а також підзвітна та підконтрольна  службі у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законом України „Про державну службу”  та іншими законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Сумської обласної та Кролевецької районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.  

4. Основними завданнями служби є:

реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

ведення державної статистики щодо дітей;     

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування,  до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території Кролевецького  району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, на  усиновлення;

4) подає пропозиції до проектів районних  програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

7) разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) розробляє і подає на розгляд Кролевецької районної  державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

10) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

11) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

13) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

16) розробляє проекти розпоряджень голови Кролевецької районної державної адміністрації, у визначених випадках - проекти нормативно-правових актів з питань захисту прав і інтересів дітей;

17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

20) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини, готує проекти рішень, висновків та розпоряджень з питань, які розглядаються комісією;

21) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

22) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

23) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

6. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Кролевецької  районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

16) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

17) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

7.Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Кролевецької районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

8.Службу очолює начальник, який призначається на посаду головою Кролевецької районної державної адміністрації на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України і звільняється з посади розпорядженням голови  Кролевецької районної державної адміністрації.

9.Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові Кролевецької районної державної адміністрації положення про службу у справах дітей;

складає  посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

здійснює заходи щодо захисту неповнолітніх у межах затверджених кошторисів на зазначені видатки.

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

забезпечує організацію та здійснює контроль за додержанням термінів виконання розпорядчих документів голови обласної та районної державних адміністрацій;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на головного спеціаліста служби у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації відповідно до посадових обов’язків.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися дорадчий орган у складі начальника служби, керівників інших структурних підрозділів Кролевецької районної державної адміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад дорадчого органу затверджується  головою Кролевецької  районної державної адміністрації.

Рішення дорадчого органу проводяться в життя  наказами начальника служби.

12. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Кролевецької районної державної адміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Кролевецька  районна державна  адміністрація.

Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою Кролевецької районної державної адміністрації в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

13. Служба не є юридичною особою, може мати печатку із своїм найменуванням без зображення Державного Герба України, власні бланки.

14. Рішення щодо реорганізації, ліквідації служби, затвердження складу  комісії з припинення Служби (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) в установленому  законодавством порядку приймає голова Кролевецької районної державної адміністрації.

 

 

Керівник апарату Кролевецької

районної державної адміністрації                                             О.Б.Халецький

 

Начальник служби у справах дітей

Кролевецької районної державної

адміністрації                                                                                А.В.Мусієнко