Районна газета

НА ЗАХИСТІ ПРАВ ДИТИНИ

Служба у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації,згідно з законодавством України, здійснює соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей.

«Відповідно до нормативних документів служба у справах дітей веде в районі два обліки дітей: облік дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Робота з даними категоріями дітей формує всі інші напрямки роботи служби», - поінформувала начальник служби у справах дітей Кролевецької районної державної адміністрації Ірина Пугач.

Вона повідомила, що станом на 17.11.2014 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 66 дітей - сиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування. Із загальної кількості дітей 46 перебуває під опікою та піклуванням, 16 дітей виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 4 - у державних закладах.

На сьогодні сімейними формами виховання охоплено 95,5% дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку. Із чотирьох дітей, які знаходяться на повному державному утриманні, двоє дітей перебувають у Сумському спеціалізованому будинку дитини, одна дитина-інвалід - у спеціалізованій школі-інтернаті, одна є учнем професійно-технічного навчального закладу.

Протягом 2014 року на первинний облік служби у справах дітей було взято 7 дітей, з них 1 дитині надано статус дитини-сироти, 6 – дитини, позбавленої батьківського піклування. 6 дітей влаштовані під опіку та піклування родичів, одна перебуває у Сумському спеціалізованому будинку дитини, де знаходилася і до осиротіння.

«Усиновлення дітей є пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування», - роз’яснила І.М. Пугач.

На сьогодні на місцевому обліку на усиновлення перебуває 20 дітей, із них – 16 виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 15 дітей мають братів і сестер. Трьом дітям установлена інвалідність. Службою у справах дітей ведеться облік кандидатів в усиновителі. З початку 2014 року на даному обліку перебувало 5 подружніх пар та одна одинока жінка. Протягом року одне подружжя та жінка усиновили по одній дитині. Одна сімейна пара була знята з обліку у зв’язку із закінченням строку дії документів, оскільки протягом року їм не вдалося усиновити дитину.

На території Кролевецького району у сім’ях опікунів та піклувальників проживають 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Служба у справах дітей здійснює контроль за умовами проживання, виховання та навчання, дітей, над якими встановлено опіку, піклування, та які влаштовані у прийомні сім'ї. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком обстежень, але не рідше ніж один раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомну сім'ю», - додала виступаюча.

На сьогодні у районі функціонує 5 прийомних сімей, у яких виховується 7 прийомних та 2 рідних дітей. У 2014 році троє дітей вибули з прийомних сімей, з них одна за рішенням суду повернута в рідну сім’ю, двоє – по досягненню повноліття. Одна сім’я переїхала на постійне місце проживання у м. Суми.

Рішенням двадцять п’ятої сесії шостого скликання Кролевецької районної ради від 26.09.2013 року була затверджена районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа на 2013-2016 роки, мета якої полягає у забезпеченні житлом дітей вищеназваної категорії та осіб з їх числа, які досягли 18-річного віку, а також недопущення порушень чинного законодавства щодо прав дітей на житло, розв’язання проблем захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всебічного розвитку таких дітей, покращення умов життя після досягнення ними повноліття.

Дане питання перебуває на постійному контролі служби у справах дітей. Щомісячно здійснюється моніторинг стану забезпечення дітей даної категорії житлом. Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку, 7 мають житло на праві власності, 41 - на праві користування, 18 – потребують забезпечення житловими приміщеннями.

На квартирному та соціальному обліках на житло перебуває 6 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 10 осіб з числа даної категорії дітей. З даної кількості дітей та осіб 4 перебувають на міському квартирному обліку, 4 – на міському соціальному обліку, 8 – на обліку на соціальне житло в сільських радах Кролевецького району.

Служба у справах дітей контролює надання медичного обслуговування дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Двічі на рік вони проходять поглиблений медичний огляд. Дані категорії дітей пропонується оздоровлення та лікування, згідно медичним висновкам. Так, протягом оздоровчої кампанії 2014 року оздоровлено 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Невід’ємною складової нашої роботи є робота з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз на обліку служби у справах дітей перебуває 29 дітей даної категорії, на кожну дитину складено індивідуальний план соціального захисту», - зауважила начальник служби у справах дітей.

Із залученням різних суб’єктів соціальної роботи, правоохоронних органів в районі проводяться рейди, з метою запобігання негативних проявів серед неповнолітніх, безпритульності та бездоглядності. Традиційно проводяться різноманітні уроки, акції, святкування свят, тощо.

За результати розгляду даного питання, на колегії районної державної адміністрації, затверджено відповідне протокольне рішення, яке сприятиме подальшому контролю за додержанням законодавства з питань дитинства, соціального захисту дітей, запобігання вчинення ними правопорушень та провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини.