Районна газета

ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

   Постановою Верховної Ради України №757-VІІ від 22.02.2014 призначено позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.
   З метою забезпечення неухильного додержання вимог законів під час проведення виборчої кампанії, реалізації громадянами України гарантованого їм Конституцією України виборчого права, своєчасного та ефективного реагування відповідно до компетенції на факти порушень законодавства про вибори слід ураховувати наступне.
   Законами України «Про вибори Президента України» (далі - Закон), «Про Центральну виборчу комісію», організація підготовки і проведення виборів Президента України, реалізацію і захист виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує Центральна виборча комісія. Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.
   Відповідно до ч.5 ст.3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та ч.17 ст.28 Закону ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, за винятком випадків, передбачених законом. Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес (ст. 11 Закону).
   Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з приводу виборів Президента України визначений розділом XII Закону. За змістом статей 93, 98-100, 103, 104 Закону всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.
   Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії або члена такої комісії оскаржуються до Центральної виборчої комісії (ч.3 ст.104 Закону).
   Центральна виборча комісія вирішує питання використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації, здійснює контроль за надходженням і використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення відповідних перевірок органи доходів і зборів, а також установи банків, у яких відкрито відповідні рахунки, тощо (п.п. 8, 10 ч.2 ст.25 Закону).
   Окружна виборча комісія розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів у межах територіального виборчого округу, а також звернення, заяви і скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає щодо них рішення (абз.16 ч. 1 ст.26 Закону).
   Дільнична виборча комісія розглядає звернення, заяви і скарги з питань внесення змін до списку виборців, організації та проведення голосування і підрахунку голосів на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення (абз.10 ч.1 ст.27 Закону).
   Відповідно до ст.28 Закону виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, та за результатами прийняти постанову. Члени окружної та дільничної виборчих комісій згідно з абз.19 ч.1 цієї статті мають право приймати документи, заяви і скарги, що надійшли до відповідної виборчої комісії.
   Відповідно до вимог ч.21 ст.28 Закону органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані створювати належні умови для здійснення виборчими комісіями їх повноважень.
   Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти виборним комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборних бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку (ч.1 ст.39 Закону).
   Водночас окружна виборча комісія контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку; в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення проведення виборів; заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів Президента України (п.п. 7, 17 ч. 2 ст.26 Закону).
   Таким чином, скарги з приводу матеріально-технічного забезпечення роботи виборчих комісій підлягають обов’язковому попередньому розгляду на засіданні відповідної окружної виборчої комісії.
   Згідно з вимогами частини 3 статті 32 Закону кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.
   Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» (ч.7 ст.32).
   З огляду на те, що відповідно до вимог частини 4 статті 32 Закону громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії чи органу ведення Державного реєстру виборців у разі надходження таких заяв до органів прокуратури, необхідно надавати авторам роз’яснення вимог законодавства.
   Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягуються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (ст.105 Закону).
   Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст.ст.157-159,159-1 КК України).
   Згідно з вимогами частин 1 і 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів внутрішніх справ за виключенням таких, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.
   Кодексом України про адміністративні правопорушення визначена адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення   (глава 15-А, ст.ст.212-7 - 212-20 КУпАП).
   При розгляді матеріалів виборчих комісій з ознаками вчинення злочину під час проведення виборів, заяв суб'єктів виборчого права або повідомлень засобів масової інформації під особисту відповідальність забезпечити прийняття законних рішень.