Районна газета

Цінова політика

Інформація оновлена 10.05.2019 року

 

Моніторинг цін на продовольчі товари станом на 01.05.2019 року

Про стан споживчого ринку району та цінова ситуація

Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного дефіциту.

В районі представлена достатньо розгалужена мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства.

За минулий рік відкрито та відновлено роботу 9 підприємств торгівлі, 4 закладів ресторанного господарства, 2 закладів по наданню побутових послуг. Відкриття магазинів здійснюється за рахунок зміни власника, перепрофілювання або відновлення роботи закладу.  

 

Мережа закладів торгівлі

Станом на 01.01.

2015

2016

2017

2018

2019

Роздрібна торгівля

277

284

257

243

236

магазини

274

281

254

239

230

продовольчі

58

63

64

49

44

непродовольчі

120

122

106

102

103

змішані

96

96

84

88

83

кіоски, палатки

3

3

3

4

6

Ресторанне господарство

44

45

43

33

32

кафе

18

19

18

17

17

кафетерії

-

-

-

-

1

закусочні

26

26

25

16

14

Заклади побутового обслуговування

96

97

94

85

78

Станом на 01.01.2019 діє 236 підприємств роздрібної торгівлі. Із загальної кількості в сільській місцевості розташовано 76 закладів торгівлі (32%). За спеціалізацією: 44 - магазини продовольчих товарів, 103 - непродовольчих товарів, 83 - змішаних товарів, 3 – кіоски продовольчих товарів, 3 – кіоски непродовольчих товарів.

Із загальної кількості магазинів, 55% - здійснюють торгівлю універсальним асортиментом товарів та 45% - спеціалізовані на окремих групах товарів. Спеціалізовані, як правило, магазини непродовольчих товарів.

Кількість підприємств торгівлі у звітному періоді зменшилась на сім одиниць у порівнянні з 2017 роком.

Товарна структура роздрібного товарообороту представлена продовольчими та непродовольчими товарами. Структуру продовольчих товарів складають м'ясо і птиця, риба, ковбасні, кондитерські вироби, бакалійні вироби, хліб та хлібобулочна продукція, цукор, молоко і молочна продукція.

У структурі непродовольчих товарів найбільша питома вага товарів  культурно-побутового і господарського призначення (меблі, одяг і білизна, трикотаж, взуття, тканини, будівельні матеріали). За останні роки дещо збільшився відсоток продажі непродовольчих товарів.

Фактична забезпеченість населення району торговельною площею у магазинах на 1 тис. осіб становить 429 м. кв., забезпеченість до нормативного показника складає 117,5 %.

Забезпеченість сільського населення підприємствами торгівлі в населених пунктах, де проживає до 100 осіб становить 2% (з 46 населених пунктів – у 1), від 100 до 300 осіб – 63 % (з 8 населених пунктів – у 5), від 300 до 500 осіб – 100% (з 5 населених пунктів – у 5), від 500 до 1000 осіб – 100% (з 10 населених пунктів – у 10), понад 1000 осіб - 100% (в одному населеному пункті).

В населених пунктах, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, здійснюється виїзна торгівля один-три рази на тиждень.

Позитивним моментом є забезпеченість усіх великих сіл торгівельними закладами, що свідчить про достатній розвиток торгівельного обслуговування у сільській місцевості.

В системі Кролевецької райспоживспілки враховується 40 роздрібних торгівельних підприємств та 8 підприємств ресторанного господарства. Серед підприємств торгівлі: діючих - 11, зданих в оренду - 25. Із підприємств ресторанного господарства: діючих –3, зданих в оренду – 3.

Відкриття нових підприємств або відновлення їх роботи позитивно впливає на зростання обороту роздрібної торгівлі, який за 9 місяців 2018 року досягнув рівня 143,8 млн. гривень, (п’ятий показник серед районів області).

№ з/п

Найменування показників

Одиниця

   виміру

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018 рік очіку

ване

1.

Обсяг роздрібного товарообороту

тис.грн.

118746

134727

159351

157977

182000

2.

Темп зростання

%

46,6

13,5

18,3

8,0

152,2

3.

Чисельність населення на кінець року

тис.осіб

38,9

38,4

38,0

37,6

37,2

4.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

гривень

3053

3509

4172

4202

4892

З метою подолання негативних тенденцій на споживчому ринку та посилення його ролі у формуванні соціально-орієнтованої економіки необхідно здійснити ряд заходів, направлених на:

формування ефективного конкурентного ринкового середовища у роздрібній торгівлі,

насичення його вітчизняними конкурентоспроможними товарами, підвищення ефективності системи захисту прав споживачів,

розробку ефективної антиінфляційної політики,

підвищення рівня доходів населення.

Послуги ресторанного господарства надають населенню 32 загальнодоступних заклади на 1518 місць. Із загальної кількості, 9 закладів розташовані в сільській місцевості (28%).

Формування мережі здійснюється шляхом створення невеликих за місткістю кафе та закусочних.

Забезпеченість населення міста місцями у загальнодоступних закладах ресторанного господарства до нормативного показника складає 200%.

Забезпеченість сільського населення закладами ресторанного господарства, де проживає до 100 осіб – не забезпечено (46 населених пунктів), від 100 до 300 осіб – не забезпечено (8 населених пунктів), від 300 до 500 осіб – 20% (з 5 населених пунктів – у 1), від 500 до 1000 осіб – 70% (з 10 населених пунктів – у 7), понад 1000 осіб - 100% в Алтинівці.

Основною формою власності у сфері торгівлі та ресторанного господарства, як і в попередні роки, залишається приватна.

Поряд з мережею підприємців-фізичних осіб, яким підпорядковано 217 об’єктів торгівлі (92%) та 29 закладів ресторанного господарства (91 %), функціонують підприємства юридичних осіб.

Кількість закладів ресторанного господарства у звітному періоді зменшилась на одну одиницю у порівнянні з 2017 роком.

Торгівля на ринках залишається для населення важливим джерелом  придбання цілого ряду найнеобхідніших товарів. Площа ринку складає 1,9 га, торгова площа – 1,7 га, на якій розташовано 920 торгових місць для торгівлі промисловими, продовольчими товарами та сільгосппродукцією. На території ринку розміщено 3 павільйони, з них молочний - на 59 торгових місць, м’ясний – на 69 місць, рибний – на 21 місце, працює кафе на 25 місць, магазин та два заклади по наданню побутових послуг. На ринку постійно триває робота по створенню належних умов торгівлі, розширенню послуг.

На території району на початок 2019 року враховувалось 78 закладів побутового обслуговування населення. За формою власності: державні – 3 (4%) заклади, юридичні особи – 4 (5%) заклади, приватні 71 (91%) закладів. За місцем розташування: в місті працює 76 закладів (97%), в сільській місцевості – 2 (3%) закладів. Із загальної кількості закладів підприємства розподіляються: пошив та ремонт взуття – 7 закладів, виготовлення та ремонт швейних виробів – 11 закладів, ремонт телерадіоапаратури – 5 закладів, ремонт складної побутової техніки – 3 заклади, виготовлення та ремонт ювелірних виробів, послуги з прання білизни, послуги з виконання фоторобот по одному закладу кожного виду, послуги перукарень та салонів краси – 28 закладів, послуги пов’язані з доглядом за тілом людини – 2 заклади, ритуальні послуги – 3 заклади, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 7 закладів, виготовлення та ремонт меблів – 2 заклади, виробництво теслярських та столярних виробів – 2 заклади, інші види послуг -5 закладів.

Забезпеченість населення району побутовими послугами у розрахунку на одну тисячу населення до нормативних показників складає 13%. Найвищий показник – послуги перукарень, найнижчий - послуги лазень.

В сільській місцевості надаються послуги:

- послуги з прання, оброблення білизни – 1 (с. Алтинівка);

- виготовлення та ремонт меблів – 1 (Безкровне).

В с. Алтинівка працює відділення комунальної організації «Кролевецький територіальний центр» соціального обслуговування по наданню соціально-побутових послуг, за звітний рік надано 1951 послугу, з них 185 - платних на суму 5,7 тис. гривень.

Кількість закладів побутового обслуговування у звітному періоді зменшилась на сім одиниць у порівнянні з 2017 роком.

В основному (97%) заклади побутового обслуговування зосереджені в місті, сільські території майже не охоплені стаціонарними закладами побутового обслуговування, що пов’язано з низькою щільністю населення.

За підсумками 2018 року в цілому по країні за даними Міністерства фінансів України індекс споживчих цін (індекс інфляції),який характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, що купує населення для особистого споживання, зменшився на чотири пункти від 2017 року (13,7%) та склав 9,8%. Найбільш подешевшали фрукти (- 17%), яйця (- 9,5%), цукор (- 9,3%). Поряд з тим, подорожчали транспортні послуги (+28,9%), овочі (+ 27,8%), тютюнові вироби (+ 24,5%), природний газ (+ 22,9%), хліб (+ 21,5%).

Видатки українців на їжу у минулому році становили 49% від усіх споживчих витрат. Якщо ж вважати доходи разом з подарунками, субсидіями, аліментами, депозитами витрати на харчування становили 45% всіх грошових витрат середньої української родини. У 2017 році середньостатистична українська родина витрачала до 55% доходу на продукти харчування

Відсоток витрат на їжу – це своєрідний показник рівня матеріального благополуччя мешканців тієї чи іншої країни. Чим нижче цей відсоток – тим краще живе населення.

Вартість бензину та дизпального в Україні залишається стабільно високою. За даними статистики по Сумській області паливо упродовж 2018 року подорожчало на 15% до початку року. Оскільки транспортні витрати збільшились, це потягнуло за собою подорожчання продуктів щоденного попиту.

На хліб в середньому по області ціна збільшилась на 20% до ціни на початок року, на рибу – на 11%, м'ясо – на 10%, масло – на 9,2%.

Упродовж звітного року в середньому по області підвищились тарифи на житлово-комунальні послуги: водопостачання – на 17,2 %, водовідведення – на 20,9%,утримання будинків – на 27,4%, природний газ – на 22,9%.

Відділ економічного розвитку і торгівлі проводить моніторинг цін на основні продукти харчування.

У районі загальна цінова ситуація на основні продовольчі товари та послуги залежить від загальноекономічних тенденцій, які мають місце на споживчому ринку України. За минулий рік в торговій мережі району значно подорожчали: крупа пшоняна – 52% (з 14,36 грн./кг до 21,83), хлібобулочні вироби – 20% (з 11,24 грн/кг до 13,50), молоко – 14% (з 17,25 грн/кг до 19,62). Подешевшала крупа гречана на 25% (з 20,13 грн./кг до 15,07), яйця – 8% (з 28,06 грн./10 штук до 25,80), цукор – на 4% (з 13,33 грн./кг до 12,80).

Підвищились тарифи на житлово-комунальні послуги для населення: водопостачання – на 49%, водовідведення – на 29%, на утримання будинків - 24%, природний газ подорожчав на 23%.