Районна газета

Цінова політика

Про стан споживчого ринку району та цінову ситуацію

Споживчий ринок району характеризується розвитком інфраструктури, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозиції, відсутністю товарного дефіциту.

В районі представлена достатньо розгалужена мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства.

За 2016 рік відкрито та відновлено роботу 6 підприємств торгівлі, 2 закладів ресторанного господарства, 5 закладів по наданню побутових послуг. В основному відкриття магазинів здійснюється за рахунок зміни власника, перепрофілювання або відновлення роботи закладу.  

Мережа закладів торгівлі

Станом на 01.01.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Роздрібна торгівля

279

264

272

271

277

284

257

магазини

256

261

269

268

274

281

254

продовольчі

48

54

58

55

58

63

64

непродовольчі

110

111

115

117

120

122

106

змішані

98

96

96

96

96

96

84

кіоски, палатки

23

3

3

3

3

3

3

Ресторанне господарство

45

47

44

43

44

45

43

кафе

18

19

20

17

18

19

18

бари

1

-

-

-

-

-

-

кіоски ресторанного господарства, буфети, палатки

27

28

24

26

26

26

25

Заклади побутового обслуговування

98

98

92

94

96

97

94

 

Станом на 01.01.17 діє 257 підприємств роздрібної торгівлі, у тому числі 13 закладів (5,1%) ـ об’єкти споживчої кооперації. Із загальної кількості в сільській місцевості розташовано 90 закладів торгівлі (35%). За спеціалізацією: 64 - магазини продовольчих товарів, 106 - непродовольчих товарів, 84 - змішаних товарів.

Із загальної кількості магазинів, 64% - здійснюють торгівлю універсальним асортиментом товарів та 36% - спеціалізовані на окремих групах товарів. Спеціалізовані, як правило, магазини непродовольчих товарів.

Товарна структура роздрібного товарообороту представлена  продовольчими та непродовольчими товарами. Структуру продовольчих товарів складають м'ясо і птиця, риба, ковбасні, кондитерські вироби, бакалійні вироби, хліб та хлібобулочна продукція, цукор, молоко і молочна продукція.

У структурі непродовольчих товарів найбільша питома вага товарів  культурно-побутового і господарського призначення (меблі, одяг і білизна, трикотаж, взуття, тканини, будівельні матеріали). За останні роки дещо збільшився відсоток продажі непродовольчих товарів.

Фактична забезпеченість населення району торговельною площею у магазинах на 1 тис. осіб становить 371 м. кв., забезпеченість до нормативного показника складає 122,6 %.

Забезпеченість сільського населення підприємствами торгівлі в населених пунктах, де проживає до 100 осіб становить 4% (з 48 населених пунктів – у 2, від 100 до 300 осіб – 62,5 % (з 8 населених пунктів – у 5), від 300 до 500 осіб – 100% (з 5 населених пунктів – у 5), від 500 до 1000 осіб – 100% (з 9 населених пунктів – у 9), понад 1000 осіб - 100% (з 3 населених пунктів – у 3).

В населених пунктах, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, здійснюється виїзна торгівля один-два рази на тиждень.

Позитивним моментом є забезпеченість усіх великих сіл торгівельними закладами, що свідчить про достатній розвиток торгівельного обслуговування у сільській місцевості.

У системі Кролевецької райспоживспілки враховується 43 роздрібних торгівельних підприємства та 9 підприємств ресторанного господарства. Серед підприємств торгівлі: діючих - 13, зданих в оренду - 28. Із підприємств ресторанного господарства: діючих - 4, зданих в оренду - 5.

У поточному році продовжується робота щодо забезпечення розвитку підприємств споживчого ринку. За січень - квітень 2017 року відкрито та відновлено роботу 7 закладів торгівлі та одного закладу ресторанного господарства.

Відкриття нових підприємств та відновлення роботи позитивно впливає на зростання обороту роздрібної торгівлі, який за звітний рік досягнув рівня 154 млн. грн., (п’ятий показник серед районів області).

№ з/п

Найменування показників

Одиниця виміру

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

1.

Обсяг роздрібного товарообороту

тис.грн.

81000

118746

134727

154000

2.

Темп зростання

%

х

46,6

13,5

14,3

3.

Чисельність населення на кінець року

тис.осіб

39,4

38,9

38,4

38,0

4.

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу

гривень

2056

3053

3509

4053

Незважаючи на те, що протягом 2013-2016 років товарооборот на одну особу зріс майже у 2 рази, він залишається вкрай низьким (4053 грн., в цілому по області – 8688 грн.) як в порівнянні з вартістю споживчого кошика, так і з видатками на роздрібні покупки однієї особи населення в європейських країнах.

Основними факторами, які перешкоджають розвитку споживчого ринку, є:

1. Достатньо низька покупна спроможність населення.

2. Відсутність в достатній кількості фінансових ресурсів у підприємців для відкриття нових закладів споживчого ринку.

З метою подолання негативних тенденцій на споживчому ринку та посилення його ролі у формуванні соціально-орієнтованої економіки необхідно здійснити ряд заходів, направлених на: формування ефективного конкурентного ринкового середовища у роздрібній торгівлі, насичення його вітчизняними конкурентоспроможними товарами, підвищення ефективності системи захисту прав споживачів, розробку ефективної антиінфляційної політики, підвищення рівня доходів населення тощо.

Послуги ресторанного господарства надають населенню 43 заклади на 2124 місця. Із загальної кількості, 17 закладів розташовані в сільській місцевості (40%).

Формування мережі здійснюється шляхом створення невеликих за місткістю кафе та барів.

Забезпеченість населення міста місцями у загальнодоступних закладах ресторанного господарства до нормативного показника складає 231%.

Забезпеченість сільського населення закладами ресторанного господарства, де проживає до 100 осіб – в одному населеному пункті з 48 (2,1%), від 100 до 300 осіб – не забезпечено, від 300 до 500 осіб не забезпечено, від 500 до 1000 осіб з 9 населених пунктів – в 7 (78%), понад 1000 осіб - 100% з 3 населених пунктів у кожному.

Основною формою власності у сфері торгівлі та ресторанного господарства, як і в попередні роки, залишається приватна.

Поряд з мережею підприємців-фізичних осіб, яким підпорядковано 238 об’єктів торгівлі (93%) та 39 закладів ресторанного господарства (91 %), функціонують підприємства юридичних осіб.

Торгівля на ринках залишається для населення важливим джерелом  придбання цілого ряду найнеобхідніших товарів. Площа ринку складає 1,9 га, торгова площа – 1,7 га, на якій розташовано 920 торгових місць для торгівлі промисловими, продовольчими товарами та сільгосппродукцією. На території ринку розміщено 3 павільйони, з них молочний - на 59 торгових місць, м’ясний - на 69 місць, рибний – на 21 місце, працює кафе на 20 місць, магазин та перукарня. На ринку постійно триває робота по створенню належних умов торгівлі, розширенню послуг.

На території району на початок року враховувалось 94 заклади побутового обслуговування населення. За формою власності: державні – 3 (3%) заклади, приватні 91 (97%) заклад. За місцем розташування: в місті працює 82 заклади (87%), в сільській місцевості – 12 (15%) закладів. Із загальної кількості закладів підприємства розподіляються: пошив та ремонт взуття – 9 закладів, виготовлення та ремонт швейних виробів – 11 закладів, ремонт телерадіоапаратури – 7 закладів, ремонт складної побутової техніки – 3 заклади, виготовлення та ремонт ювелірних виробів, ремонт годинників, послуги з прання білизни, послуги з виконання фоторобот по одному закладу кожного виду, послуги перукарень та салонів краси – 25 закладів, послуги пов’язані за тілом людини – 3 заклади, ритуальні послуги – 4 заклади, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів – 7 закладів, виготовлення та ремонт меблів – 2 заклади, виробництва теслярських та столярних виробів – 11 закладів, інші види послуг - 8 закладів.

Забезпеченість населення району побутовими послугами у розрахунку на 1 тисячу населення до нормативних показників складає 25%. Найнижчий показник по послугам лазень, найвищий – послуги перукарень.

В сільській місцевості приватними підприємцями надаються послуги:

- виготовлення та ремонт металовиробів -1 (Дубовичі);

- послуги з прання, оброблення білизни – 1 (Алтинівка);

- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів по індивідуальному замовленню населення - 1 (Мутин);

- виготовлення та ремонт меблів – 1 (Безкровне);

- пошив та ремонт взуття – 1 (Спаське);

- виробництво теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням населення - 7 (Мутин, Буйвалове, Дубовичі, Гречкіне, Камінь, Добротове).

В с. Алтинівка працює відділення по наданню соціально-побутових послуг, за попередній рік надано 1947 послуг, з них 665 - платних на суму 4,7 тис. грн.

Кількість закладів побутового обслуговування у звітному періоді зменшилась на три до 2015 року.

Більшість закладів побутового обслуговування зосереджені в місті, сільські території недостатньо охоплені стаціонарними закладами побутового обслуговування, що пов’язано з низькою щільністю населення, виїзне побутове обслуговування майже не здійснюється.

Одним з економічних законів товарного виробництва є закон попиту і пропозиції, який полягає в єдності попиту і пропозиції і їх об'єктивному прагненні до відповідності. Попитіпропозиція - економічнікатегорії товарного виробництва, що виникають і функціонують на ринку, у сфері товарного обміну.

У будь-якому акту купівлі-продажу передують два феномени - "попит" і "пропозиція", величини яких визначають обсяг угод і рівень цін на ринку. Це об'єктивні економічні закони, які діють у конкурентному середовищі, і не залежать від волі людей.

Загальна цінова ситуація на основні продовольчі товари та послуги в районі залежить від загальноекономічних тенденцій, які мають місце на споживчому ринку України. З початку року в торговій мережі району  подорожчали майже всі продукти харчування (індекс споживчих цін на продукти харчування склав 105%), а саме м'ясо свинини - на 21%, м'ясо птиці – на 7%, цукор – на 11%, хлібобулочні вироби – на 7%.

Дещо подешевшала крупа гречана (-3%), сезонно подешевшали яйця (- 50%), молоко (-12%).