Районна газета

ПІДКАЗКА ПІДПРИЄМЦЮ: ЗАМІНА СТАРИХ КВЕД НА НОВІ

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010, № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів" з 01.01.2012 р. набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі –  КВЕД-2010).

Попередній класифікатор КВЕД-2005 на підставі цього наказу втратив чинність 31.12.2012 р. Але  наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2013 р., № 113 чинність класифікатора КВЕД-2005 було відновлено на період до 31.12.2013 р.

Заміна КВЕД-2005 на КВЕД-2010 відбувається шляхом внесення відповідних змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР). 
Незважаючи на те, що більшість юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснили таку заміну у 2012-2013  роках, певна частина суб'єктів господарювання залишилася зі старими кодами видів економічної діяльності.

Повідомляємо, що для забезпечення доступності та відкритості матеріалів із впровадження КВЕД-2010 Державною службою статистики України створений сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту служби (www.ukrstat.gov.ua).

Таким чином, для приведення видів діяльності відповідно до КВЕД-2010 фізичним особам-підприємцям та представникам юридичних осіб необхідно визначитись із кодами, що відповідають їх діяльності та звернутися до державного реєстратора із документами, передбаченими Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003, № 755-IV (далі – Закон № 755-IV), а саме:


для фізичних осіб-підприємців:

– реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в ЄДР (Форма № 11), яка в переліку змін, що вносяться до відомостей про фізичну особу-підприємця, містить поле "зміна видів діяльності, що здійснює фізична особа-підприємець". Зміна видів діяльності проводиться безоплатно;

для юридичних осіб:

–  реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (Форма № 4) – у випадку зміни видів економічної діяльності видами економічної діяльності з їх переліку, зазначеними в установчих документах юридичної особи. Реєстраційний збір у даному випадку не стягується;

– реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма № 3) та пакет документів відповідно до вимог статті 29 Закону № 755-IV – у випадку необхідності внесення змін до установчих документів юридичної особи у зв'язку із змінами видів економічної діяльності.

Суб'єктам господарювання зареєстрованим у Кролевецькомурайоні для зміни кодів видів економічної діяльності необхідно подавати документи державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Кролевецького районного управління юстиції у Сумській області за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, вул. Комуністична, буд.15, ІV поверх, телефон (05453) 5-11-38.

Форми реєстраційних карток розміщено на сайті Державної реєстраційної служби України (http://drsu.gov.ua).