Районна газета

ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ - РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

   25 червня 2013 року Указом Президента України № 342 затверджено План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
   Про хід виконання Указу Президента на апаратній нараді за участю представників громадських організацій при голові Кролевецької районної державної адміністрації поінформував заступник голови Валерій Хиля. Як наголошувалось виступаючим, Президент України ставить завдання створення адекватної інституційної моделі відносин влади та громадськості, які покликані суттєво покращити діалог між владою та громадянським суспільством, а в деяких сферах діяльності українського суспільства здатні його започаткувати.
   Протягом 2012 року ухвалено закони України «Про громадські об’єднання», «Про благодійну діяльність і благодійні організації», в основу яких покладено європейські стандарти. Забезпечено нове сприятливе законодавче поле для створення та діяльності інститутів громадянського суспільства. Ухвалено зміни до Бюджетного кодексу, якими передбачено розширення можливостей для фінансової підтримки громадських об’єднань на конкурсних засадах. Президентом України також утворено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства.
   Вагоме значення має виконання завдань Стратегії на місцевому рівні, адже саме в територіальних громадах і регіонах формується основна практика співпраці органів влади і громадськості, якими передбачається запровадження систематичних публічних громадських обговорень ключових питань діяльності органів влади.
   У цьому напрямку активно  рухається і Кролевецька районна державна адміністрація. Так, районна влада всебічно сприяє роботі громадської ради при райдержадміністрації, у якій представлено 12 інститутів громадянського суспільства та інших консультативно-дорадчих органів, яких при РДА діє 74. У цьому році проведено 4 засідання громадської ради, на яких розглянуто питання: про  проект  Концепції  реформування  місцевого  самоврядування  та територіальної  організації влади, розвиток туризму, працевлаштування молоді, відзначення в Кролевецькому районі 200-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка, про створення центрів медичної допомоги в районі та інші. Також, громадськість залучається до формування та реалізації державної і регіональної політики шляхом участі у засідання «круглих столів», яких у 2013 році проведено 12, громадських слухань – 6, соціальних опитувань – 3,  проведення інформаційних днів в районі та інше.
   Щороку спеціалісти сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Кролевецької райдержадміністрації проходять підвищення кваліфікації з даного питання. Так, у 2013 році відбулося навчання за програмою спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Взаємодія з інститутами громадянського суспільства. Налагодження зворотного зв’язку в питаннях формування та реалізації місцевої політики»
   На сайті районної державної адміністрації створено рубрику «Консультування з громадськістю», «Громадська рада», «Звернення громадян», «Дорадчі органи», де розміщено всю необхідну інформацію про діяльність ІГС в Кролевецькому районі.